آرشیف

2007-6-10

جام غور

کشته شدن دوزن در مربوطات ولسوالی شهرک

کشته شدن دوزن در مربوطات ولسوالی شهرک
شه شنبه 29 عقرب 1386 برابر با 20 نومبر 2007
طبق گزارش های واصله از منطقه شب گذشته یک تن بنام معروف فرزند حاجی محمود در منطقۀ سر چشمۀ ولسوالی شهرک ولایت غور  خانم خودرا به همراه یک زن دیگر به قتل رسانیده .موصوف بعد از ارتکاب این جرم منطقه را ترک وبطرف نا معلوم فرار نموده است.پولیس جهت بررسی قضیه به منطقه إعزام شده تحقیقات ادامه دارد.
 
وزارت امور داخله به قوماندان امنیه ولسوالی شهرک ولایت غور رتبه افتخاری سمونمل را منظور نموده است .
 شه شنبه 29 عقرب 1386 برابر با 20 نومبر 2007
وزارت امور داخله به شهید سمونیار عبدالقهار نجرابی قوماندان امنیه ولسوالی شهرک ولایت غور که چندی قبل در نبرد با دزدان مسلح با چهارده سربازش به شهادت رسیده بود رتبه افتخاری سمونمل را منظور نموده است . به گفته مسوولین وزارت امور داخله ، سمونیار عبدالقهار نجرابی قوماندان امنیه ولسوالی شهرک ولایت غور با چهارده سربازش بعداز مقاومت شجاعانه بخاطر ارامی مردم توسط دزدان به شهادت رسید و دزدان مسلح ، پانزده تن دیگر از نیروهای پولیس را باخود بردند.
 
 شورشیان مسلح مخالف دولت در ولسوالی شهرک خواستار رهائی قوماندان شدند
دوشنبه 28 عقرب 1386 برابر با 19 نوامبر 2007
طبق گزارش های واصله از منطقه شورشیان مسلح ولسوالی شهرک در برابر رهائی اسرای دولت خواستار رهائی ملا مصطفی سر گروپ  شان شدند.ملا مصطفی سال گذشته بجرم دست داشتن در نا امنی وقتل های شهرک از طرف نیروهای امنیتی  دستگیر وزندانی گردید.
فعلا سه تن بنامهای میرویس – سید آغاشاه  وخیر محمد از افراد پولیس ولسوالی شهرک در اسارت طالبان  قرار دارند.یکتعداد از افراد مسلح مخالف دولت از مناطق هرات نیز به این شورشیان پیوسته است. مخالفین دولت فعلا در کوهای ناسفج – دهن حصار-وخولۀ دهران وجه ودهک سنگر گرفته اند وفامیل های ایشان از منطقه به طرف هرات کوچ کرده اند .به نظر میرسد که ایشان آمادۀ مقاومت وجنگ در مقابل حملۀ احتمالی دولت اند.
جابجائی طالبان در منطقۀ کندالان ولسوالی پسابند. 
یکشنبه 27 عقرب 1386 برابر با 18 نومبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور در حدود یکصد تن از طالبان مسلح به سر گروپی حاجی کبیر در منطقۀ کندالان ولسوالی پسابند ولایت غور که در مرز باغران وموسی قلعه هلمند موقعیت دارد جا بجا شده اند. این در حالیست که دوروز قبل طالبان در یک  کمین غیر منتظره در ولسوالی شهرک ده ها تن پولیس ملی وقوماندان امنیه را بقتل رسانیدند وفعلا هم در مناطق ناسفنج تا دهن حصار سنگر دارند. در حالیکه قوماندان امنیه ولایت غور وقوماندان امنیتی زون غرب در شهرک مصروف مشوره و راهزنی اند گمان میرود در صورت اقدام دولت در شهرک طالبان بالای مناطق تیوره وپسابند دست به حمله بزنند.
 
  از شاگردان ولایت غور بخاطر شمولیت در حربی پوهنتون امتحان اخذشد. 
یکشنبه 27 عقرب 1386 برابر با 18 نومبر 2007
طبق گزارش های واصله از حدود 40 تن شاگردانی واجد شرائط ولایت غور تحت نظر هیئت مؤظف بخاطر راه یابی به حربی پوهنتون امتحان اخذ گردید.گر چه در سالهائیکه حربی شونحی وحربی پوهنتون یک امتیاز بود از شاگردان ولایت غور بخاطر شمولیت درین مؤسسات کس امتحان نمیگرفت وتعداد محدود با دادن رشوت وواسطه به این مؤسسه را میافتند حالا که مسئله سربازی وجان بازی مطرح است توجه دولت به سر زمین معطوف شده که فرزندانش در صداقت وخدمتگذاری نمونه اند بازهم ازین اقدام دولت  در غور استقبال شده است.
 
26 تن کشته، زخمی واسیر در حادثۀ  شهرک. 
یکشنبه 27 عقرب 1386 برابر با 18 نومبر 2007
طبق آخرین گزارش ها از منطقه تعداد کشته ها زخمی ها وأسری که به کمین افراد مسلح مخالف دولت افتاده اند به 26 تن صعود کرده است که به شرح ذیل میباشد. کشته ها: سمونوال عبدالقهار قوماندان امنیه با دوتن ساتنمن وسه سر باز پولیس ملی ودوتن از موی سفیدان قریه مرغه بنام های ارباب جلال وحاجی عیسی. زخمی ها: تعداد زخمی های این حادثه هشت تن میباشد که یکی به شهرک یکی به تولک وسائرین به درۀ تخت منتقل شده اند.واز وضعیت شان اطلاع دقیق دردست نیست.چون مردم محل انتقال داده واز دولت کسی در منطقه نیست. اسیر ها: دوه تن میباشند از جمله ضابط صدیق میرویس محمد نبی وهفت تن دیگر. سه عراده موتر نیز تخریب ویا به غارت برده شده است. از محل انتقال ونگهداری اسرا تا هنوز اطلاع دقیق نیست اما گفته میشود که افراد مسلح در منطقه دهن حصار قرار گاه دارند. اینکه به طرف مقابل خساره ویا تلفات وارد آمده باشد شواهد در دست نیست.
 
ولسوالی دولینه ولایت غور به ولسوالی صلح مسمی شد.
 شنبه 26 عقرب 1386 برابر با 17 نومبر 2007
مل پاسوال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور گفتاین ولسوالی بعد از آن به این نام مسمی گردید که هشت تن از قوماندانان جهادی با تحویل نمودن شصت و شش میل سلاح مختلف النوع آخرین مرحله دایاک را در آن ولسوالی موفقانه به پایان رساندنددر محفلی که به این مناسبت در ولسوالی دولینه تدویر یافته بود ،مل پاسوال شاه جهان نوری قوماندان امنیه وسرپرست آنولایت طی صحبتی گفتبا مسمی شدن ولسوالی دولینه به ولسوالی صلح پروژه های انکشافی به هزینه یکصدو پنجاه هزار دالر امریکائی راه انداز ی میگردد . همچنان فضل احمد یکتن از قوماندانان محلی گفتمن به ابادی ولسوالی خود فکر میکنم تا مردم ما از نور برق ،سرک های پخته، ومکاتب و زراعت برخوردار شوندوی گفت :دیگر موجودیت سلاح غیر قانونی در کشور جایز نیست.  موصوف تعهد نمود تا بخاطر جلو گیری از کشت خشخاش در آن ولسوالی نیز تلاش نماید
 
قوماندان امنیه ولسوالی شهرک به قتل رسید.
 جمعه 25 عقرب 1386 برابر با 16 نومبر 2007
طبق گزارش های واصله از ولسوالی شهرک ولایت غور ظهر روز جمعه دگروال عبدالقهار قوماندان امنیه ولسوالی شهرک حین گشت زنی در منطقه وجه وناسفنج ولسوالی مذکور به کمین افراد مسلح غیر مسئول افتاد ودر همانجا به شهادت رسید.  راپور ها می افزاید که دوروز قبل یکی از دزدان ومتهمین به قتل در همین منطقه از طرف قوماندان امنیه دستگیر گردیده بود وعملیات تلاشی ادامه داشت که گروپ مسلح مربوط به ملا قدیر از افراد ملامصطفی گزمه های دولت را کمین زد ند وتمام نیروهای امنیتی را اسیر که تا هنوز از سر نوشت دقیق متباقی نیروهای امنیتی وسه عراده موتر حامل شان اطلاع دقیق در دست نیست.آنچه روشن است قتل قوماندان امنیه وجراحت پنج تن پولیس که به دره تخت منتقل شده اند.از زمان سقوط طالبان تا هنوز نیروهای طرفدار طالبان در مناطق شمال غرب شهرک{  وجه، ناسفج ، دهن حصار}خلع سلاح نگردیده اند.
 
دستگیری یک مسلح متهم به قتل ودزدی در غور.
 چهار شنبه  23 عقرب 1386 برابر با 14 نومبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور ظهر دیروز یک تن از افراد مسلح غیر مسئول ومتهم به قتل و راهزنی در منطقه دهن حصار ولسوالی شهرک دستگیر گردیده است.این شخص را لعل محمد ویا لاله گل نام دارد که  مشهور به لالک است وی در حال با یک میل کلاشینکوف یک پایه مخابره وتلیفون  ستلایت ویکمقدار مهمات دستگیر گردید که نیرو های امنیتی ولسوالی شهرک در منطقه در حال گزمه بودند.شخص مذکور به دست داشتن در قتل های سالهای 1384 و1385 در ولسوالی شهرک متهم است که دران دو ولسوال ویک قاضی محکمه وچند فرد دیگر به قتل رسیده اند متهم سال گذشته از منطقه فرار وحال دوباره بر گشته بود..فرد دستگیر شده در مقر ولسوالی تحت تحقیق قرار دارد.
 
صدها تن درغور به مرض توبرکلوز مصاب گرديده اند
چهار شنبه  23 عقرب 1386 برابر با 14 نومبر 2007
 در سال جارى بيش از ٨٠٠ تن درولايت غور، مصاب به توبرکلوز( سل) بوده که اکثر شانرا زنان تشکيل ميدهند.
داکترمحمود آزاد هماهنگ کننده برنامه مبارزه با توبرکلوز درریاست صحت عامه ولایت غور به  آژانس خبری پژواک گفت که درسال جاری با توجه به ازدیاد مراکز تشخیص وتداوی توبرکلوزدرحدود ٨١٧ تن مصاب به این مرض درهشت ولسوالی  ثبت شده است که ازاین میان، بیش از ٤٠٠ تن دارای واقعه مثبت (نوع ساری ) تشخیص وتحت تدوای قرارگرفته اند  . داکترآزاد، میزان واقعی مبتلایان به توبرکلوز درغور را به مراتب بیشتر ازاین اعلام نمود وافزود  که سال گذشته حدود ٢١ درصد افراد مبتلا به این مرض کشف شد وبا توجه با اقدامات وتلاش های انجام شده این رقم درسال جاری، به پنجاه درصد افزايش يافته، اما هنوز نیمی ازواقعات توبرکلوز دراین ولایت کشف نشده است.
توبرکلوز ( سل ) مرض مکروبى سارى وکشنده ولى قابل تداوى است که معمولا  ُشُش ها را مورد حمله قرار مى دهد و  مکروب  آن درموقع سرفه وعطسه، از طريق تنفس از شخص مصاب به شخص سالم قابل انتقال است 
 به گفتۀ داکتران ،سرفه دوامدار همراه با مخاط و خون ، کاهش وزن  بدن ، ضعف ، بى حالى ، بى اشتهايى ، تب ، عرق شبانه و درد قفس سينه، از اعراض مهم اين مرض مى باشند.  م��صوف زنان را قربانیان اصلى اين مرض عنوان نمود وگفت که  اضافه ازهشتاد درصد واقعات کشف شده درزنان تشخیص شده که با شرایط اقلیمی سرد ،فقر اقتصادی وکمبود امکانات اجتماعی وهمچنین نبود مراکز بستری- باعث آسیب پذیری بیشتر آنان شده است . زربانوى ٢٥ ساله باشنده قریه کربولاق ولسوالی دولینه که به توبرکلوز مصاب است گفت که به شفاخانه چغچران، مرکز ولايت غور مراجعه نموده ویک مدت را درآنجا بستر شده بود اما به علت فقراقتصادی ونبود امکانات تغذیه درست ،مجبور شده که شفاخانه را ترک نماید واکنون درخانه بسرمیبرد.
زربانو به آژانس خبری پژواک افزود که حدود دو سال میشود عروسی کرده است ،شوهرش بیکار است ،مواد غذایی حتی نان خشک هم به مشکل پیدا میشود که بخورد خانه اش نمناک است وبیشتر وقت ازسردی هوا وحالات بد زنده گی به فغان می آید. اين زن مدعی شد: (( داکتر معالج شفاخانه چغچران به من گفتند که ادویه رایگان نمى دهند ، من باید همزمان مواد غذایی مقوی بخورم تا مریضی ام به زودی خوب شود -چون درشفاخانه کسی نبود که به من این نوع غذاها را بدهد مجبورشدم به خانه برگردم اما درخانه هم چیزی نیست  .))
 اما داکتر محمود آزاد ميگويد که زربانو به علت وجود نوع ساری توبرکلوز وضعف شدید جسمانی، قدرت تکلم را نیز نداشت وبا اینکه وی به صورت رایگان تحت تداوی قرار گرفت،  حدود یک ماه درشفاخانه بستربود.
به گفته وى، داکتران به زربانو توصیه کردند که بهتراست به خانه برود ومواد غذایی مناسب بخورد ودوباره بیاید ،اما درحال حاضر،کسی نمیداند که سرنوشت این زن به کجا انجامیده است! موصوف مى افزايد که بنابرتفاهم میان صحت عامه وسازمان غذایی جهانWFP به هرمریض مبتلا به توبرکلوز ماهانه یک مقدار موادغذایی شامل گندم،روغن ودال تا ختم دوران تداوی داده میشود اما ازشش ماه به اینسو، اینگونه کمک ها به دلایل نا معلوم به مریضان نمیرسد .هرچند وی آماردقیقی ازمیزان تلفات توبرکلوز درغور ارایه نکرد اما گفت که به صورت معمول درسطح کشور احتمال تلفات پانزده درصد مبتلایان به اين مرض وجود دارد. بنا برمعلومات مسؤولین صحت عامه ولایت غور، خطر ناکترين شکل سرايت توبر کلوز دراین ولایت نوع ریوی (ُشش) است که از طريق هوا صورت ميگيرد وعمدتا اشخاص ضعيف را مورد حمله قرار ميدهد.
علیرغم این، داکتر غلام نبی رئیس صحت عامه ولایت غور مشکلات موجود دررابطه به برنامه مبارزه با توبرکلوزرا تایید نمود اما گفت که  اخیرا حدود ٨٥ هزاردالرکمک اهدایی جاپان ، ازطریق تیم پی آرتی لیتوانیا جذب شده است وقرار است درراستای مبارزه با توبرکلوزدرغور به مصرف برسد. وی علاوه نمود که به علت شدت فقراقتصادی وفيصدى بالای آسیب پذیری مردم در غور،نیاز به جلب کمک های بیشترکشورها  ونهادهای بین المللی دارند تا برای بلند بردن اگاهی عمومی مردم دررابطه به توبرکلوز ودسترسی بیشتر مردم به امکانات اولیه زنده گی ،نتایج مثبت رونما شود. اين درحاليست که  کانادا وايتاليا مبلغ ٧،٢ ميليون دالر امريکايى  را ،براى  مبارزه بابيمارى توبرکلوز به وزارت صحت عامه افغانستان کمک بدون بازپرداخت مى نمايند. اين کمک را دوکتور سيد محمد امين فاطمى وزير صحت عامه کشور در نشست خبرى مشترک با  مسؤول برنامه هاى حمايوى توقف  توبرکلوز سازمان ملل متحد و رياض موسى نمايندۀ سازمان صحى جهان درکابل ، به تاريخ ٦سرطان سال جارى  اعلام داشت . وزير صحت عامه گفت  که در سال ١٣٨٥ روزانه درتمام مراکز صحى کشور، چهارصد هزار تن غرض معاينه اين بيمارى به مراکز صحى مراجعه نموده اند،اما  درسال ١٣٨٤اين رقم روزانه به ١٦٩ هزارتن مى رسيد.  قرار معلومات دوکتور فاطمى  رقم تلفات اين بيمارى در سال ١٣٨٤ در کشور به بيش از ٢٠ هزار تن مى رسيد و اکنون اين رقم به ده هزار تن کاهش يافته است
 
تعمیر تدریسی لیسۀ سلطان علاء الدین غوری به بهره برداری رسید. 
دو شنبه 21 عقرب 1386 برابر با 12 نوامبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غورمعاون ریاست امور ساختمانی وزارت معارف کشور در رأس یک هیئت صبح امروز وارد چغچران مرکز ولایت غورشد.این هیت را نمایندۀ مؤسسه G>T>Z و نمایندۀ بانک جهانی همراهی میکردند. ایشان بعد از افتتاح تعمیر لیسۀ سلطان علاء الدین غوری که جدیدا در غرب شهر چغچران إعمار گردیده وعدۀ إعمار سائر مکاتب غور را به مسئولین معارف داده اند.  ولایت غور بیش از سه صد باب مکتب دارد که تا هنوز سی باب مکتب درآن إعمار نشده است ومکاتب از لحاظ نداشتن معلم جای ولوازم درسی به مشکلات جدی مواجه اند.
 
مسوولين ارشد ولايت غور به ليتوانيا سفر ميکنند.
دو شنبه 21 عقرب 1386 برابر با 12 نومبر 2007
هيئت متشکل از مسوولين ارشد ولايت غور، جهت  کسب تجارب در زمينه پيشرفت هاى تجارتى  و زراعتى و جلب کمک – در حال سفر به  ليتوانيا است. هيئت که   در ترکيب آن  والى، معاون، رئيس شوراى ولايتى، رئيس امور زنان و برخى ديگر شامل اند،  بنابر دعوت رسمى ليتوانيا،  عصر ١٩ عقرب غور را به قصد آن کشور ترک کردند. باز محمد احمدى والى غور به آژانس خبرى پژواک گفت که  در اين سفر با رئيس جمهور، وزير دفاع، معاون وزارت خارجه و اعضاى پارلمان ليتوانيا در رابطه  به مسايل دو جانبه به شمول وضعيت اقتصادى مردم غور ملاقاتهاى خواهند داشت. وى افزود که هيئت ازبخشهاى تجارتى، صنعتى و زراعتى ليتوانيا ديدن نموده تا از تجارب آنکشور در ولايت غور، استفاده نمايند. عبدالغفور تيمن رئيس   شوراى ولايتى غور که شامل هيئت است گفت که هدف سفر ديدار از ليتوانيا در بخش پيشرفت هاى اقتصادى ،  بخصوص در زمينه زراعت و مالدارى است . تيمن علاوه کردکه آنها از يک قريه در نزديک پايتخت ليتوانيا ديدن نموده و با دهاقين صحبت خواهند کرد که چه شيوه ها را در بخش زراعت و مالدارى بکار ميبرند تا از آن در ولايت غور، استفاده شود. اين درحاليست که جنرال انتونيوساتا Antonio SATTA قوماندان سابق نيروهای آيساف درحوزه غرب کشور، در ماه سرطان گفته بود که ده ميليون دالر را از طريق تيم بازسازى ولايتى ليتوانيا در پروژه هاى بازسازى در غور به مصرف خواهند رسانيد. ليتوانيا باداشتن شمارى از عساکر،  از حدود دو سال بدينسو در بخشهاى بازسازى و امنيت ولايت غور، فعاليت داشته و تا حال برخى پروژه هاى عام المنفعه از جمله بندهاى آب را به بهره بردارى سپرده است.
 
یک گروپ  افراد مسلح از استقامت هلمند وارد مناطق ولایت غور شده است.
 جمعه 18 عقرب 1386 برابر با 9 نومبر 2007
بگفته یک مقام باخبر وناظر اوضاع امنیتی غور در کابل. به دنبال سقوط ولسوالی کجوران ولایت دایکندی که در مرز ولایت غور قرار دارد دوروز قبل یک گروپ از افراد مسلح مربوط به طالبان وارد مناطق ولایت غور شده اند.افراد متذکره از جنوب ولسوالی تیوره به طرف مناطق کوهستانی بین ولسوالی های تیوره ،شهرک وساغر رفته اند این افراد تا هنوز عکس العمل انجام نداده اند ومحل اقامت ایشان نیز معلوم نیست واما نیروهای امنیتی جدا مراقب حرکات ایشان است. احتمالا مناطق پایحصار تیوره جواجه در ساغر وظهران وبند بور ولسوالی شهرک شاهد حضور این نیروهای منسوب به طالبان خواهد بود .اینکه بعد ازان چه اتفاق رخ میدهد تا هنوز قبل الوقت است. نیروهای مذکور میخواهد با اسفاده از زمستان وبند شدن راه ها برای خود درین مناطق مرکز تهیه کنند.