آرشیف

2015-6-14

جام غور

کشتن یک غیرنظامی و ربودن رمه ی گوسفند توسط تفنگدار غیر مسوول در ولایت غور

یکشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۴ برابر است با ۱۴ جون ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

گزارش ها از ولسوالی تولک ولایت غور حاکیست که ملا محمود یک تن قوماندان مسلح غیر قانونی از منطقه ده راوان ولسوالی چشت شریف 600 راس گوسفند را ربوده و یک تن غیر نظامی را کشته است.
یک منبع معتبر دولتی در ولایت غور که خواست نامش گرفته نشود، این رویداد را تائید کرد و گفت، ملا محمود باشنده اصلی ولسوالی تولک ولایت غور از جمله دوتن اسیر از مناطق هم مرز تولک و چشت شریف یکی آنان را کشته است و رمه ی گوسفند نیز در اختیارش قرار دارد.
این منبع بیشتر ازین جزیات را ارایه نکرد.