آرشیف

2014-10-28

جام غور

کتاره بندی جاده های فیروزکوه به ارزش بیش از 3 ملیون افغانی

کتاره بندی جاده های فیروزکوه به ارزش بیش از 3 ملیون افغانی
سه شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
شاروالی فیروزکوه به ارزش ۳۴۱۲۸۰۰ افغانی جاده های قیر ریزی شده فیروزکوه را، کتاره بندی میکند.
پروژه نصب کتاره های جاده ها توسط سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور، محمد عارف قاضی زاده شاروال فیروزکوه، اصناف شهر و بزرگان محلی در شهر فیروزکوه افتتاح شد.
محمد عارف قاضی زاده شاروال فیروزکوه میگوید که بطول ۴۳۲۰ متر کتاره در جدول های وسط جاده ها توسط شرکت تمدن طاهر فلزکاری نصب خواهد شد.
قابل ذکر است که قبل ازین قسمت از جاده های شهر فیروزکوه کتاره بندی شده بود که به گفته مردم مراعات نشدن ساحه دید در این کتاره ها باعث حوادث ترافیکی شده است.