آرشیف

2018-4-17

جام غور

کار ۳ شبکه آب رسانی به ارزش ۶ میلیون افغانی در غور

کار ۳ شبکه آب رسانی به ارزش ۶ میلیون افغانی در غور

کار ساخت ۳ شبکه آبرسانی به هزینه ۶۹۷۴۰۰۰ افغانی بشمول ۱۸ درصد سهم مردم، در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور آغاز شد.
هزینه این پروژه ها از برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستايي وزارت احیاء و انکشاف دهات تمویل میگردد که در قریه جات چبل، گنده جوی و واچه بازار آن ولسوالی تطبیق میگردد.
در خبرنامه ی که از جانب ریاست احیاء و انکشاف دهات غور به بخش خبر وبسایت جام غور رسیده، آمده است که با تکمیل این پروژه ها بیش از ۳۰۰ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد.

سه شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۷ برابر است با ۱۷ اپریل ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور