آرشیف

2018-9-13

جام غور

کار سه پروژه آبرسانی در غور آغاز شد

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات می گویند که کار سه پروژه آبرسانی را به ارزش (۳۷۶۳۰۰۰) میلیون افغانی در ولسوالی لعل و سرجنگل آغاز کردند.
انجینر عبدالمجید صمیم، آمر برنامه ها و سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات گفت، این پروژه ها شامل اعمار دو رشته شبکه آبرسانی و یک شبکه آبرسانی ترمیماتی است که دارای ۴ ذخیره آب با گنجایش (۷۶) متر مکعب آب ساختمان میگردد.
به گفته سرپرست این ریاست، این پروژه ها در قریه جات سرشکری، دهن شورابک و آب پران ولسوالی لعل و سرجنگل از بودجه برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات، اعمار میگردد.
با تکمیل شدن کار اعمار این پروژه ها، ۲۴۳ فامیل به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد.
قابل ذکر است که هفته قبل نیز ۳ پروژه شبکه آبرسانی در ولسوالی دولتیار و فیروزکوه از بودجه یونیسف و برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستایی این وزارت تهداب گذاری شده بود.
 
پنجشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۷ برابر است با ۱۳ سبتامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور