آرشیف

2020-8-25

جام غور

کار ساخت ۴ پروژه به ارزش نزدیک به ۳۰ میلیون افغانی در لعل و سرجنگل آغاز شد
 
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که کار ساخت چهار پروژه به هزینه ۲۹ میلیون و ۶۲۱ هزار افغانی در ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت آغاز شد.
این پروژه ها شامل ساخت ۳ پایه پُل موتر رو هرکدام بطول ۲۰ متر و اعمار ۴۱۱ دیوار استنادی است که با سهم ده درصدی مردم از بودجه برنامه ملی انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات در قریه جات دهن قولانی، بیخ سنگ، خره سنگ و دهن غیغانک ولسوالی لعل و سرجنگل اعمار می گردد.
 
سه شنبه ۴ سنبله ۱۳۹۹ برابر است با ۲۵ اگست ۲۰۲۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور