آرشیف

2023-3-11

جام غور

کار ساخت ۱۵ کیلومتر جاده در ولسوالی تیوره غور آغاز شد.
مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات غور از آغاز کار ساخت ۱۵ کیلومتر جاده در ولسوالی تیوره این ولایت خبر داده اند.
ذبیح الله غوثی زاده مسئول مطبوعاتی ریاست احیا و انکشاف دهات غور می گوید که این جاده از طریق برنامه «کار در بدل غذا» از سوی سازمان جهانی غذا “WFP” در هماهنگی این ریاست ساخته می شود.
به گفته وی، این پروژه در روستاهای «پشوره و نیلی» ولسوالی تیوره از طریق مردم کار می‌شود که با تکمیل شدن آن راه‌های مواصلاتی این روستاها به مرکز ولسوالی تیوره وصل می‌شود.
مسئولان در اداره احیا و انکشاف دهات غور همچنان اضافه می کنند، که با تطبیق این پروژه روزانه برای ۱٠٠ تن زمینه‌ی کار فراهم شده و ۵٠٠ خانواده نیز از مزایای آن مستفید می شوند.
این کار در حال صورت‌می‌گیرد که پروگرام کار در بدل غذا در تمامی ولسوالی‌ها ولایت غور و‌ فیروزکوه مرکز آن جریان دارد.