آرشیف

2019-2-4

جام غور

کار باز گشایی بزرگ راه در غور ادامه دارد

پاک کاری سرک در منطقه بند باین ولسوالی دولینه ولایت غور از ساعت ۱۰ شب به هدف بازگشایی این مسیر به روی ترافیک آغاز شد.
این درحالی است که چندین موتر مسافربری با ده ها مسافر از عصر امروز تا اکنون نسبت برف باری شدید در بند باین گیر ماندند.
دوشنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۷ برابر است با ۵ فبروری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور