آرشیف

2022-11-19

جام غور

کار اعمار و احداث 10.640 کیلومتر سرک در مربوطات مرکز فیروزکوه آغاز شد.
کار اعمار و احداث (10.640) کیلومتر سرک با ساختمان های آبرو آن، به هزینه مجموعی(21,781,860) افغانی که شامل (۴۱ پایه پلچک و ۵۰ متر دیوار استنادی) می‌شود، در قریه بهاری علیا، مربوط مرکز «فیروزکوه» طی دو پارت که پارت اول آن مبلغ (12,034,182) هزار افغانی و پارت دوم آن ( 9,747,678) هزار افغانی، از طریق برنامه انسجام ساحوی وزارت محترم انکشاف دهات، با شورای انکشافی قریه بهاری علیا، عقد قرارداد و نسبت تحولات سیاسی در کشور، متوقف بود، از اثر تلاش‌هایی رهبری ریاست احیا و انکشاف دهات غور آغاز و قبل از ظهر امروز باحضور داشت اعضایی‌شورای‌ انکشافی و مردم محل، توسط الحاج مولوی محمد ادریس «شریعت» رئیس‌انکشاف دهات غور و تیمی تخنیکی همراهی‌شان، افتتاح و
عملاً آغاز گردید.
با تطبیق شدن این پروژه زمینه کار برای کارگران ماهر و غیر ماهر فراهم گردیده و ( 24000)هزار فامیل از پروژه مذکور مستفید خواهند شد.
رئیس انکشاف دهات هنگام افتتاح پروژه در صحبت هایش به مردم محل گفت« پروژه مذکور را مطابق به نقشه، خواست‌های تخنیکی و پالیسی وزارت احیا و انکشاف دهات به پیشبرده تا از کیفیت کار اطمینان حاصل شود.» ریاست انکشاف دهات از جریان کار پروژه قدم به قدم نظارت خواهدکرد.
در همین حال مردم محل از آغاز کار این پروژه که نیاز مبرم مردم است استقبال کرده و از حمایت و تلاش‌های ریاست انکشاف دهات غور در قبال این پروژه استقبال کردند.
۲۸ عقرب ۱۴۰۱
مطبوعات انکشاف دهات غور
کار اعمار و احداث 10.640 کیلومتر سرک در مربوطات مرکز فیروزکوه آغاز شد.
کار اعمار و احداث 10.640 کیلومتر سرک در مربوطات مرکز فیروزکوه آغاز شد.