آرشیف

2006-6-9

جام غور

کارترمیم و جغل اندازی 51 کیلو مترسرک در ولایت غور آغازگردید

کارترمیم و جغل اندازی 51 کیلو مترسرک در ولایت غور آغازگردید
 دوشنبه 22 عقرب 1385 برابر با 13 نوامبر 2006
کار ترمیم و جغل اندازی  51 کیلو متر سرک  و 15 کیلو متر کانال در ولسوالی  دولتیار  ولایت غور  دیروز  اغاز گردید . به اساس  معلومات ریاست  روابط عامه و رسانه های  وزارت احیا و انکشاف  دهات  به آژانس باختر :- کار ترمیم  و جغل اندازی  سرک  و کانال  متذکره از طریق در برنامه  کار در بدل  توزیع مواد  غذایی وزارت احیا  و انکشاف  دهات اغاز و تا فرا رسیدن  زمستان  تکمیل میگردد . گفته  میشود  2689 خانواده از این  پروژه  بهر مند  میشوند – با  اغاز  کار این پروژه ها برای  بیش از  یکهزار نفر  زمینه کار  موقت  اماده گردیده است .
قوماندان امنیه ورئیس امنیت ولایت غور وارد ولسوالی شهرک شدند.
 یکشنبه 21  عقرب 1385 برابر با 12 نوامبر 200
طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور مل پاسوال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور به معیت رئیس امنیت  این ولایت صبح امروز یکشنبه 12 نوامبر با یکتعداد نیروهای امنیتی وارد ولسوالی شهرک ولایت غور شدند. ولسوالی شهرک طی سال جاری شاهد یکسلسله نا امنی ها بوده که قتل چندین تن را نیز بدنبال داشت.هر چند با دستگیری وحبس یکتعداد از متهمین اوضاع امنیتی نسبتا خوب خوانده شده است، اما قوماندان امنیه وهمراهانش تصمیم دارند درین نوبت به خلع سلاح کامل افراد غیر مسئول بپردازند.در صورت مؤفقیت این اقدام پیامد خوبی را درجهت ثبات وتأمین امنیت در منطقه خواهد داشت.
پروسه انتقال شش هزار تن متریک مواد خوراکه به ولایات غور و بادغیس آغاز یافته است.
 شنبه 20 عقرب 1385 برابر با 11 نوامبر 2006
  ولایت غور از جمله ولایاتی میباشد که  تاثیرات خشکسالی های اخیر در ان محسوس است .وزارت احیا و انکشاف دهات در تفاهم با سازمان غذائی جهان پروسه انتقال مواد خوراکه را به ولایات آسیب دیده آغازنموده است. این مواد در بدل کار برای ساکنان ولایات توزیع می گردد. عبد الرحیم زرین رئیس مصوونیت اجتماعی وزارت احیا و انشکاف دهات که در هرات به سرمی برد به آژانس باختر گفت: توزیع این مواد از یک طرف دسترسی به مواد غذائی را آسان میسازد و از سوی دیگر زمینه سهمگیری مردم در آبادی قریه ده ولسوالی وولایت مربوط  را فراهم میسازد.
جلسۀ والی وقوماندان امنیه ولایت غور با قوماندانان جهادی. 
پنجشنبه 18 عقرب 1385 برابر با 9 نوامبر 2006
والی وقوماندان امنیۀ ولایت غور دیروز چهار شنبه جلسۀ خاص را با قوماندان احمد مرغابی دائر نمودند. طق گذارشهای واصله از چغچران مرکز ولایت غور چند روز قبل یکمقدار سلاح ومهمات از طرف قوماندان احمد مرغابی سابق قوماندان فرقۀ چهل ویک غور به پروسۀ دایاک تسلیم گردید.ا.مشوره های پیهم بخاطر تسلیم دهی سلاح باقیمانده در مقر دفتر والی ولایت ادامه دارد.دیروز چهار شنبه جلسۀ مشترک قوماندان احمد؛ والی وقوماتدان امنیه به نتیجۀ کلی نرسید.مسئولین دایاک تقاضائی هزار میل سلاح را از مناطق مرغاب دارند در حالیکه قوماندان احمد حاضر به تسلیمی 150 میل سلاح مختلف النوع شده. دولت قادر به إعزام نیرو بخاطر تلاشی مناطق نیست صرف از راه تفاهم ومشوره به جمع آوری سلاح کهنه واز کار افتاده می پردازد وبا إعلان خبر مسئولیت خودرا رفع مینمایند..ازانجائیکه خطر بی امنیتی رو به افزایش است افراد تفنگدار جرأت نمیکنند کاملا خلع سلاح زندگی کنند.
تعداد زياد سلاح و مهمات به پروسه داياگ سپرده شد.
  سه شنبه 16 عقرب 1385 برابر با 7 نوامبر 2006
اضافه از ١٥٠ میل سلاح و ٤ تُن مهمات مختلف النوع، از سوی قوماندان سابق فرقه ٤١ ولایت غور به مسؤولین دایاگ ( پروسۀ انحلال گروپهاى مسلح غير مسؤول) تحويل داده شد. جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور به آژانس خبرى پژواک  گفت که درجملۀ این  سلاحها ، ده ها میل راکت آرپی جی هفت  و ماشيندار پیکا  و حدود  ٣٠ میل کلاشنکوف و در جملۀ مهمات ، هاوان وتوپ ٨٢ملی متری، زیکویک ،دهشکه وتوپ٧٥ میلی متری شامل  است. جنرال نورى  افزود  که این سلاح ومهمات به طور دواطلبانه ازسوی احمد خان مرغابی یکتن ازقوماندانان جمعیت اسلامی و  قوماندان فرقه ٤١ ملغى شدۀ  غور تحویل کمیسیون دایاگ  در آنولايت شده است .  جنرال کرام الدین قوماندان ساحوی پولیس حوزۀ غرب ،با استقبال از تحویلی سلاح ومهمات يادشده، به آژانس خبرى  پژواک گفت که آنها درصدد اند در تفاهم با قوماندانان سابق جهادی برنامه جمع آوری سلاح، از نزد افراد مسلح سابق را تسریع بخشند. بنا براظهارات جنرال نوری، از شروع پروسۀ دایاگ درولایت غور تا کنون،بیش از یکهزار میل سلاح وحدود هشتاد وچهار تُن مهمات ازحدود ده   قوماندان برجسته جهادی وافرادشان جمع آوری شده است. پروسۀ داياگ در ماه جوزاى سال ١٣٨٤ آغاز شده که به گفتۀ مسؤولين آن تا حال  بيش از ٢٥ هزار ميل سلاح مختلف النوع و  مقدار هنگفت  مهمات از نزد قوماندانان سابق جهادى و ��فراد غير مسؤول جمع آورى شده است.
مهلت شورائی علمائی ولسوالی های تولک وشهرک ولایت غور به دولت. 
 دوشنبه 15 عقرب 1385 برابر با 6 نوامبر 2006
طبق گذارش هاس واصله از ولسوالی شهرک ولایت غور شورائی علما در ولسوالی های شهرک وتولک به مقامات امنیتی دولت مهلت داده است تا تمام افراد متهم به قتل وجنایت را درین ولسوالی دستگیر وبه محاکمه بسپاردمولوی محمد ابراهیم رئیس شورائی علما در تماس تلیفونی گفته است به ولسوالی ومقام ولایت گوشزد نموده اند تا روز جمعه دهم نومبر وارد عمل شوند افراد مسلح غیر مسئول را خلع سلاح وجنایت کاران مظنون را به محکمه بسپارند در غیر آن مردم در برابر دولت إحساس بی تکلیفی نموده هر کس بخاطر دفاع خودی غور خودرا خواهد کرد .رئیس شورائی علما نگفت که در صورت بی توجهی مقامات مسئول به چه اقدامات دست خواهند زد.
نصب انتن جدید مخابرات در چغچران مرکز ولایت غور: 
یکشنبه 14 عقرب 1385 برابر با 5 نوامبر 2006
طبق گذارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور؛ نصب انتن جدید مخابرات درمرکز آن ولایت در حال تکمیل شدن است. این انتن که از طرف وزارت مخابرات بخاطر توسعه خدمات مخابراتی نوع دیجیتال منظور شده در جوار تعمیر رهایش ولایت واقع در شمال شرق ولایت نصب گردید ه و ظرفیت ارائۀ خدمات مخابراتی زیاد تر را به باشندگان شهر چغچران دارد.طبق راپور های قبلی احتمالا توزیع وتمدید بیست وپنجهزار لین تلیفون دیگر از طریق دستگاه جدید به مردم شهر میسر گردد. قبل ازین انتن تلیفون موبائل روشان  به سمت جنوب شهر نصب گردیده بود که فعلا مردم به سهولت از تلیفونهای موبائل استفاده میکنند
شهادت سمونمل محمد صدیق قوماندان امنیه ولسوالی ادرسکن.
 شنبه 13 عقرب 1385 برابر با 4 نوامبر 2006
با تآسف اطلاع یافتیم که سمونمل محمد صدیق قوماندان امنیه ولسوالی ادرسکن ولایت هرات روز جمعه سوم نومبر حین إجرائی وظیفه با پنج تن از سر بازان مربوط آن قوماندانی به شهادت رسید انا لله وانا الیه راجعون.* سایت جام غور به نمایندگی از تمام هموطنان غوری خارج از کشور مراتب تسلیت وهمدردی خودرا به فامیل نجیب وهمه دوستداران ایشان تقدیم نموده به ارواح همه شهدای راه عزت وعزت اتحاف دعا مینماید وبه بازماندگان شهدا ی روز جمعه سوم نومبر صبر جمیل واجر بزرگ از خداوند میخواهد. سمونمل محمد صدیق فرزند ارباب عبدالباقی خان از منطقه جواجه ولسوالی تولک میباشد که مدتها است در ولایت هرات به سر میبرد موصوف شخصی تحصیل کرده ؛صادق ووطندوست بود که  در راه خدمت به میهن از طرف دشمنان اسلام ووطن طی یک کمین نا جوانمردانه به شهادت رسید روحش شاد ویادش گرامی باد. سمونمل محمد صدیق که جهت بررسی ولسوالی فرسی رفته بود حین بازگشت در منطقه میان رود، ولسوالی  ادرسکن  در کمین مخالفین قرار گرفت  که در نتیجه وی با پنج تن از سربازان پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی ادرکسن  به شهادت رسیدند وامروز شنبه چهارم نومبر جنازۀ موصوف با اشتراک دوستدارانش با مراسم پر شکوهی در هرات بخاک سپرده شد.
خشکسالى مردم غور را تهديد ميکند:
 جمعه 12 عقرب 1385 برابر با 3 نوامبر 2006
والى غور از خشکسالى گسترده در اين ولايت ابراز نگرانى کرده و ميگويد که  خشکسالى ، زنده گى  هفتاد در صد مردم  را تهديد ميکند. اين مطلب را  شاه عبدالاحد افضلى والى غور به تاريخ ١١ عقرب  اظهار داشت و گفت که آنها  اين نگرانى را در وقت و زمانش به سمع  مسوولين دولت رسانده اند. افضلى افزود که  دولت ٢١٠ پروژۀ عام المنفعه  به شمول پروژۀ کار در بدل غذا را در اين  ولايت در نظر گرفته  و وزارت احياء و انکشاف دهات ،  ٩٥ پروژه را منظور نموده  و کار روى آنها  آغاز گرديده است. به گفتۀ والى غور، براى عملى نمودن اين پروژه ها، در مجموع پنجهزار و هشتاد و سه تن متريک مواد غذايى تخصيص يافته است ، اما تا حال  ٣٠ درصد اين مواد به غور رسيده است . افضلى از دولت و موسسات کمک کننده، خواست که در بخش مبارزه با خشکسالى کمکهاى بيشتر نمايند تا مشکلات حادى که گريبانگير مردم غور است، رفع شود، در غير آن، يک فاجعۀ بزرگ بشرى ببار خواهد آمد. اين درحاليست که عبدالرحمن فرهنگ رييس احياء و انکشاف دهات ولايت غور هفتۀ گذشته گفته بود که ٦٢ پروژه عام المنفعه که از آنطريق  براى بيش از ١٤٠٠٠ نفر زمينۀ کار فراهم  ميشود، از سوى پروگرام  غذايى جهان WFP، تحت برنامۀ ( کار در بدل غذا) در ولايت غور به راه انداخته شده است. وى اين پروژه ها را  شامل بازسازى ١٢٠٠ کيلو متر سرک، اعمار بندهاى آبگردان، حفر چاه هاى عميق  و مکاتب خوانده و از  آغاز  کار آنها خبر داده بود. اما کرام الدين رضا زاده معاون والى غور ميگويد که  هفتاد در صد مردم غور به اثر خشکسالى متضرر شده اند و اين پروژه ها مشکلات آنها را تکافو نمي کند. مردم ولايت غور ميگويند که خشکسالى ، حاصلات زراعتى آنها را شديداً متضرر ساخته است.
احمد گل يکتن از دهاقين ولايت غور اظهار داشت که امسال از يکطرف  بارانهاى موسمى بسيار کم باريد و از طرف  قلت، منابع آبيارى براى زمينهاى زراعتى وجود دارد و به همين سبب  اکثر حاصلات آنها خشک شده است . در حالى از گسترش خشکسالى در ولايت غور حرف زده ميشود  که  بررسى هاى اخير  يک سازمان خيريۀ بريتانيايى بنام  "کريستين ايد" (Christian Aid)  در  ٦٦ قريه  افغانستان ، نشان ميدهد که  خشکسالی  وسيع در افغانستان باعث خواهد شد حدود يک ميليون نفر با خطر گرسنگی روبروگردد.
در اين بررسى از ولايات غور، بادغيس، و  فارياب  به حيث ولايات خشکسالى زده نام برده شده است.
تشکیل شورائی قومی در ولسوالی های ولایت غور.
 جمعه 12 عقرب 1385 برابر با 3 نوامبر 2006
طبق گذارش های واصله از ولایت غور یکتعداد از اهالی این ولایت به تشکیل شوراهای قومی دست زده اند. روز چهار شنبه هفتۀ گذشته یکتعداد از محاسن سفیدان وسران اقوام از ولسوالی های تولک  شهرک وتیوره ولایت غور  طی اجتماع به تشکیل شورای دست زده اند که دارائی یک رئیس و15 عضو میباشد. حاجی عبدالبصیر اویانی  رئیس شورا اهداف تشکیل شوری قومی را بشرح ذیل بیان نمود. هدف اتحاد مردم وایجاد فضائی صلح وآشتی- امنیت .جلوگیری از وقوع حوادث جنائی و توطئه های سازمان یافته در ولایت غور است. موصوف یکی از انگیزه های تأسیس شورای را ضعف ادارۀ دولت در ولایت غور عنوان نمود وگفت در سال که گذشت حدود 14 تن از اهالی ولسوالی شهرک وتولک که اکثر شان متنفذین بوده اند از طرف افراد مسلح غیر مسئول به قتل رسیده اند که دولت  در زمینه بسیار ضعیف عمل نموده است وهیچ قاتل به کیفر آعمال خود نرسیده ..بناأ شورای قومی بخاطر اتحاد مردم ونظارت از محیط صورت گرفته تا گشت وگذار افراد مشکوک را کنترول ودر صورت ناتوانی دولت جلو ارتکاب جرائم را بگیرد.البته تشکیل این شورا اهداف فرهنگی نیز دارد که در آینده روشن خواهد شد
کمک اتحاديه اروپا به خشکسالی زده ها 
چهار شنبه10 عقرب 1385 برابر با 1 نوامبر 2006
اتحاديه اروپا اعلام کرده که دو و نيم ميليون يورو را برای کمک به آسيب ديدگان خشکسالی در افغانستان منظور کرده است.  اين پول در تهيه غذا و آب آشاميدنی صحی برای خانواده های فقير، معلولان و زنان بيوه به مصرف خواهد رسيد. پيش از اين دولت افغانستان و سازمان ملل متحد بارها از نيازمندی شديد روستاييان به ويژه در ولايات دورافتاده مانند غور و بدخشان خبر داده و خواستار کمک به آنها شده بودند. اخيرا نمايندگان برخی از مناطق آسيب ديده از خشکسالی در پارلمان افغانستان به خبرنگاران گفته بودند ساکنان برخی از ولسوالی ها در غور و بدخشان حتی توان تغيير مکان از مناطق شان که از خشکسالی به شدت آسيب ديده را ندارند
خشکسالی در غور  چهار شنبه10 عقرب 1385 برابر با 1 نوامبر 2006
شماری از ساکنان ولسوالی دولينه ولايت غور ادعا کرده اند که خشکسالی و کمبود مواد غذايی در اين منطقه، شمار زيادی از خانواده ها را به ترک خانه هايشان مجبور کرده است.  دکتر محمد علی، يک نماينده مردم اين ولسوالی در تماس تلفنی به بی بی سی از دولت افغانستان و دفاتر امدادرسان خواست��ر کمک های فوری به مردم اين محل شد.  آقای علی گفت که شمار زيادی از ساکنان اين ولسوالی توان مالی برای سفر از اين محل به جای ديگری را ندارند.  به گفته او با سرد شدن هوا راه های مواصلاتی اين ولسوالی برای حدود شش ماه مسدود می شود و اگر کمک های فوری به اين مردم صورت نگيرد فاجعه بزرگ انسانی روی خواهد داد. پيش از اين وزارت احيا و انکشاف دهات افغانستان هم ولايات غربی اين کشور را آسيب پذيرترين محلات از نظر خشکسالی خوانده بود.
چهار باب مکتب درغور به بهره بردارى سپرده شد.  چهار شنبه10 عقرب 1385 برابر با 1 نوامبر 2006
چهار باب مکتب به کمک مالى مردم جاپان در ولايت غور به بهره بردارى بيش از دو هزار شاگرد سپرده شد. عيد گُل عازم رييس معارف ولايت غور  گفت که دو باب اين مکاتب متوسطۀ  ذکور و دو باب ديگر آن، متوسطۀ نسوان بوده که به مصرف ٦٠٠ هزار دالر امريکايى کمک مردم جاپان در ولسوالى لعل و سرجنگل اين ولايت، اعمار و به تاريخ ٨ عقرب  مورد استفاده شاگردان قرار گرفت. عازم افزود که هر کدام اين مکاتب در مساحت دو جريب زمين که از سوى مردم اختصاص يافته، باداشتن ٨ صنف درسى در ظرف ٨ ماه گذشته اعمار گرديده و گنجايش ٤٠٠ تا ٥٠٠ شاگرد را دارا ميباشد. ناديه متعلم صنف ششم يکى از اين مکاتب گفت : (( من بسيار خوشم که مکتب قشنگ و زيبا براى ما ساخته شده است، ما تا حال در زير خيمه و در روى حويلى درس  ميخوانديم. )) اين متعلم افزود که تعداد شاگردان در زير خيمه، بالاتر از گنجايش آن بود و از سوى ديگر آنها در گرمى و سردى دچار تکليف بودند. اين درحاليست که مشکلات حدود دو هزار شاگرد پسر ودختر با اعمار چهار باب مکتب در ولايت غور به مصرف بيش از نيم ميليون دالر امريکايى  بودجۀ انکشافى وزارت احياء و انکشاف دهات، از ناحيۀ نبود جاى رفع خواهد شد. کار اعمار اين مکاتب متوسطه به تاريخ ٤ عقرب آغاز و قرار است در ظرف شش ماه آينده، تکميل و مورد استفاده شاگردان قرار بگيرد. رييس معارف ولايت غور، با تقدير از کمکهاى جامعۀ بين المللى ، بر ضرورت اعمار مکاتب تاکيد نموده، گفت که از جملۀ  حدود ٣٩٠ باب مکتب در اين ولايت، صرف ٥٦ باب آن تعمير داشته  و شاگردان در ١٢٠ باب  مکتب ديگر بدون تعمير، در زير خيمه  و يا فضاى باز درس ميخوانند. قرار اظهارات رييس معارف غور، بيش از  ١٢٠ هزار شاگرد به شمول ٢٦ هزار دختر  در همۀ مکاتب غور مصروف فرا گيرى درس ميباشند
مواد غذايى براى مستحقين توزيع ميگردد.
 سه شنبه 9 عقرب 1385 برابر با 31 اکتوبر 2006
توزيع بيش از ٤ هزار تُن مواد غذايى براى مستحقين که از کمک ٣،٥ مليون دالر امريکايى دولت جاپان  تهيه شده  و قرار است  در ١٧ ولايت کشور توزيع گردد ،امروز ٨عقرب درکابل آغاز يافت .  به گفته عبادى ، موادى که از مدرک اين کمک تهيه شده است شامل برنج ، دال نخود ، نمک آيودين دار و روغن بوده و قرار است براى ٤٤ هزار فاميل مستحق  در کابل ، غور،غزنى ،سمنگان ،ارزگان،فارياب ،فراه،نيمروز، هلمند،جوزجان ،بدخشان ،بادغيس،قندهار،هرات،زابل ،بلخ وکندز  توزيع گردد.
ضبط دوهزارو ششصد و پنجاه کیلو گرام تریاک در ولایت غور .
 شنبه 6 عقرب 1385 برابر با 28 اکتوبر 2006
پولیس ولایت غور دیروز مقدار دو هزار و ششصد و پنجاه کیلو گرام تریاک و پنج عراده و سایط نقلیه سرقت شده  را از مربوطات آن ولایت از نزد قاچاق چیان مواد مخدر بدست آورده است. مدیر مبارزه  با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت غور به آژانس باختر گفت  تریاک بدست امده در حضور هیات موظف حریق  گردیده ووسایط نقلیه به  صاحبان  اصلی آن هاتسلیم  داد ه شده است. منبع افزود  170 راس مواشی اهالی ولایت فاریاب که توسط افراد زور مند  ولایت غور تصاحب شده بود، نیز به صاحبان آنها مسترد گردیده