آرشیف

2017-12-18

جام غور

چهار پروژه آبرسانی به ارزش ۳۸۷۵۰۰۰ افغانی در لعل و سرجنگل به بهره برداری رسید

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که چهار پروژه آب آشامیدنی صحی در چهار قریه ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به هزینه ۳۸۷۵۰۰۰ افغانی تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته است.
خیرمحمد نائبی سرپرست این ریاست می گوید که این پروژه ها در قریه جات نوشوره، جلیسو، سیاه کوه و سرخ جوی با ۲۰ درصد سهم‌مردم تکمیل شد که ۸۶ فامیل از آن استفاده می‌نمایند.
فصیحی رئیس  شورای انکشافی نوشوره  میگوید که قبل از این زنان و اطفال با مرکب و پشت خود از ۳ کیلومتر آب آشامیدنی را به منازل شان انتقال میدادند، اما با تطبیق این پروژه ها بخش بزرگی از مشکلات آنان رفع شده است.

دوشنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور