آرشیف

2019-2-7

جام غور

پیکر مطهر داکتر ملکزاده در صحن پارلمان کشور به خاک سپره میشود

قرار است پیکر مطهر اسطوره جهاد ومقاومت و رهبر مردم دردمند غور مرحوم دکتور محمد ابراهیم ملک زاده, فردا جمعه مورخ ۱۱/۱۹/۱۳۹۷ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر، با حضور داشت شخصیت های سیاسی و مردمی کشور در صحن پارلمان کشور به خاک سپرده شود.
مراسم فاتحه: روز شنبه مورخ ۲۰ دلو ۱۳۹۷ در سالون شورای ملی از ساعت ۱۰ قبل از ظهر الی ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر بر گزار میگردد.