آرشیف

2017-11-21

جام غور

پولیس غور سه تن را به اتهام سرقت در فیروزکوه بازداشت نمود

نیروهای کشفی جرایم جنایی پولیس در غور سه تن را به اتهام سرقت موترسایکل و فرش مسجد به همکاری مردم محل بازداشت نمودند.

اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور با تایید این خبر گفته است که یکتن آنان بنام محمد شاه در سرقت موترسایکل و دوتن دیگر بنام های غلام حیدر و سید محمد متهم به سرقت فرش مسجد قباء در شهر فیروزکوه توسط پولیس کشفی جرایم جنایی و به همکاری مردم دستگیر شدند.
 
سه شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۶ برابر است با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور