آرشیف

2014-12-13

جام غور

پولیس صد کیلوگرام مواد مخدر را بدست آورد

جمعه ۲۱ قوس ۱۳۹۳ برابر است با ۱۳ دسامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان امنیتی ولایت غور میگویند که یکصد کیلوگرام مواد مخدر نوع تریاک را از یک منزل مسکونی در فیروزکوه بدست آوردند.
احمد فهیم قایم قوماندان امنیه غور گفت، پولیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر و قطعه خاص قوماندانی امنیه مقدار 100 کیلوگرام مواد مخدر را از یک خانه مسکونی در قریه بره خانه بدست آوردند.
گفتنیست در سال گذشته بیشتر مناطق غور شاهد زرع کوکنار بود که فصل جمع آوری آن مصادف با انتخابات ریاست جمهوری شد، اداره محلی غور میگویند که آنان مصروف تامین امنیت انتخابات بودند و نتوانستند مواد مخدر را در غور محو کنند.