آرشیف

2016-8-9

جام غور

پوسته های جنگجای و مدیرا در پسابند بدست طالبان سقوط کرد

پوسته های جنگجای و مدیرا در پسابند بدست طالبان سقوط کرد

غلام ناصر خاضع والی غور به رسانه ها گفته است که پوسته های امنیتی جنگجای و مدیرا ولسوالی پسابند آن ولایت در نتیجه حملات شدید طالبان شب گذشته سقوط کرد.
این دو پوسته امنیتی حیثیت کمربند دفاعی ولسوالی پسابند را دارد که با سقوط آن احتمال تصرف ولسوالی نیز مصور است.
آقای خاضع می گوید که در این درگیری بشمول طالبان تعداد از نیروهای امنیتی نیز کشته و زخمی شدند.
والی غور می گوید اگر کمک هوایی به 400 تن نیروی گیرمانده ی امنیتی صورت نگیرد ولسوالی پسابند بدست طالبان سقوط خواهد کرد.
مسوولان بلند پایه دولتی مدعی اند که بار ها خواهان کمک هوایی شدند اما تاحال خواست های شان پذیرفته نشده است.