آرشیف

2015-11-17

جام غور

پهلوی: شیرین گل کشته نشده، از اثر مریضی وفات کرده است

سه شنبه 26 عقرب 1394 برابر است با 17 نوامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

شاه پسند پهلوی ولسوال شهرک ولایت غور ضمن رد خبر مبنی بر کشته شدن یک دختر از سوی مردان میگوید که این دختر کشته نشده بلکه از اثر مریضی وفات نموده است.
رسانه های محلی غور از کشته شدن یک زن در ولسوالی شهرک آن ولایت از سوی مردان خبر داده بودند، اما ولسوال شهرک ضمن رد این خبر میگوید که شیرین گل از اثر مریضی که داشت، وفات کرده است.
شاه پسند پهلوی ولسوال شهرک می گوید که این دختر باشنده اصلی قریه مرغه ولسوالی شهرک بود، وی به خانه مامایش که در قریه امروتک آن ولسوالی است، آمده بود.
آقای پهلوی می گوید، زمانیکه دختر از اثر مریضی وفات نمود، ماماهایش به خانواده دختر از وفات وی خبر دادند و از آنان خواستند تا این دختر را در امروتک دفن نمایند، اما خانواده اش قبول نکرد و جسد را به قریه دهن مرغه انتفال دادند.
آقای پهلوی افزود، زمانی که جسد این دختر به دهن مرغه انتقال شد، یک تعداد مردم که اهداف شخصی دارند این موضوع را بگونه دیگری به رسانه ها خبر دادند.