آرشیف

2007-6-10

جام غور

پنج باب مکتب در ولايت غور از طرف یونسف اعمار مى گردد

پنج  باب مکتب در  ولايت غور از طرف یونسف اعمار مى گردد
 شنبه 2 سرطان 1386 برابر با 23 جون 2007
  يونسف ( صندوق وجهى اطفال ملل متحد) ٢٩ تعمير مکتب را در ساحات دور دست  چهار ولايت غرب اعمار مينمايدداکتر عايشه غفورى سرپرست بخش معارف دفتر يونسف در حوزۀ غرب ( هرات، فراه، غور و بادغيس) ، به آژانس خبرى پژواک گفت که قرار است  ١٤ تعمير مکتب در هرات و پنج ، پنج تعمير در سه ولايت ديگر اعمار شود .غفورى افزود که آنها بعد از  بررسى و تشخيص مشکل شاگردان از ناحيۀ نبود جاى مناسب، اقدام به اينکار کرده اندوى علاوه کرد: (( اکثر مکاتب در ولسوالى ها و مناطق دور افتاده که مردم نياز مبرم به آن دارند وحتى شاگردان يک سايه بان براى درس خواندن ندارند،اعمار خواهد شد.)وهم علاوه کرد که کوشش میشود تا آخر سال جاری برخی از مکاتب به بهره برداری برسدعيد گل عازم رئيس معارف ولايت  غور، کار براى ساخت پنج تعمير مکتب از سوى يونسف را در اين ولايت تائيد و ضمن تقدير از آن ، گفت که حدود ١٣٠ هزار شاگرد پسر و دختر در ٣٩٨ باب مکتب مصروف فراگيرى تعليم اند،اما صرف ٥٨ مکتب تعمير دارند و بقيه شاگردان در جاهاى نامناسب تدريس ميشوند.
 
صفحۀ تعلیمی تابستانی  قوماندانی امنیه غور گشایش یافت.
 جمعه اول سرطان 1386 برابر با 22 جون 2007
روز پنجشنبه21 جون صفحۀ تعلیمی تابستانی درمقر قوماندانی امنیه ولایت غور زیر نظر قوماندان امنیه این ولایت گشا یش یافت. قوماندان امنیه ولایت غور برید جنرال شاهجهان نوری در محفل که به این مناسبت تدویر یافته بود برای تمام منسوبین امنیتی سخنرانی رهنمودی نمود. وی درین سخنرانی به اهمیت صلح وثبات تأکید ورزید وازمردم نیز تقاضا نمود تا در امر تأمین صلح با نیروهای امنیتی همکاری کنند.منسوبین امنیتی ولایت غور در مقابل تحرکات اخیر طالبان در ولایت غور از خود شایستگی نشان دادند وشخص قوماندان امنیه غور بقایای طالبان را در دور ترین نقاط کوهستانی غور تعقیب وبا پاکسازی منطقه را دوباره بحالت عادی بر گرداند وفعلا وضعیت امنیتی در ولایت غور قناعت بخش است.
 
شاه عبدالأحد افضلی والی غور چغچران را به قصد کابل ترک گفت.
 چهارشنبه 30 جوزا 1386 برابر با 20 جون 2007
طبق گزارش های واصله از غور، شاه عبدالأحد افضلی والی ولایت غور ظهر امروز چهار شنبه 20 جون چغچران مرکز ولایت غور را به قصد کابل ترک گفت. او هدف از سفر خودرا مسافرت  به خارج از کشور إعلام نموده است, این در حال است که از دفتر ریاست جمهوری نقل قول شده که مقام ریاست جمهوری تصمیم دارد والیان ولایت غور –نیمروز –فراه وبادغیس را تبدیل وبه عوض ایشان اشخاص دیگری را مقرر نماید. اما این تبدیلی ها تا هنوز در حد شایعات است وکدام فرمان رسمی درین زمینه إعلام نشده است.
 
سارمن نصر الله به صفت آمر ترافیک ولایت غور ولایت غور مقرر گردید.
 سه شنبه 29 جوزا 1386 برابر با 19 جون 2007
 درین اواخر سارمن نصر الله سابق قومان��ان امنیه ولسوالی فارسی ولایت هرات به حیث آمر ترافیک قومان��انی امنیه ولایت غور تقرر یافته است. به اساس تطبیق پروسۀ  پی آر آر  ویا اصلاحات اداری علاوه از قوماندانان امنیه ولسوالی های غور برخی از کار مندان قرار گاه  قوماندانی امنیه ولایت غور نیز خارج ازین ولایت تقرر حاصل نموده اند گزارش های واصله از کابل حاکی از این است که عدۀ تلاش دارند تا معاون ولایت غور نیز فرد خارج از ولایت غور مقرر گردد که در تحولات آینده که در حال شکل گیری است معلوم خواهد شد.
 
از تسليمى دو قوماندان طالب در ولایت غور خبر داده شد.
 شنبه 26 جوزا 1386 برابر با 16 جون 2006
مسؤول امنيتى غور به تاريخ ٢٣ جوزا ،از تسليم شدن دو قوماندان طالب در ولسوالى تيوره آن ولايت خبر دادند. جنرال شاه جهان نورى، قوماندان امنيه غور گفت که اين قوماندانان به نام هاى ملا عبدالغياث و ملا سيد عبدالله ،روز گذشته به ميانجيگرى سران قومى به دولت تسليم شده اند. اما  آژانس خبرى پژواک مؤفق به اخذ نظر از طالبان در مورد تسليمى قوماندانان مذکور، نگرديد. به گفتۀ نورى، اينها دوستان ملا عبدالجليل يک قوماندان کشته شده طالب ميباشند. جليل دو هفته قبل ،طى يک درگيرى ٧٢ ساعته در ولسوالى مذکور کشته شد. نورى افزود که قوماندانان تسليم شده  اکنون در قوماندانى امنيه ولسوالى تيوره بوده  و همين امروز به چغچران مرکز غور انتقال خواهند شد. وى همچنان گفت اين قوماندانان به رضايت خود بادولت پيوسته و تاکنون در مورد  زندانى کردن و يا انتقال آنها به کابل، تصميم گرفته نشده است. ولسوالى تيوره کوهستانى و دورافتاده بوده که در مرز ولسوالى باغران هلمند موقعيت دارد. شاه عبدالاحد افضلى، والى غور در يک گفتگوى تيليفونى  با آژانس خبرى پژواک، تسليم شدن اين دو قوماندان را يک دستاورد مهم دانست. وى گفت که راپور هاى در مورد موجوديت طالبان در ولسوالى هاى پسابند و تيوره به دست ميامد و آنها تعداد زياد پوليس را به آنجا اعزام داشته بودند. افضلى افزود: ((آنعده طالبان که در اين مناطق اند، يک راه دارند و آن پيوستن با دولت ميباشد. )) والى غور همچنان گفت که حالا پروژه هاى انکشافى در ولسوالى ياد شده آغاز گرديده و مردم آنجا نميخواهند تا اين پروسه توقف يابد. غور، ولايت مرکزى بوده و در ٤٨٥ کيلومترى کابل موقعيت دارد که مرز مشترک با ولايات ناامن هلمند، ارزگان و فراه دارد.
 
 به تعداد 900 زن در ولایت غور از نعمت سواد بهره مند میگردند.
شنبه 26 جوزا 1386 برابر با 16 جون 2006
کشور جاپان مبلغ 9 ملیون وهفتصد هزار ین جاپانی را جهت راه اندازی پروژه های سواد آموزی در ولایت غور تخصیص داده است.سفیر جاپان در کابل بتاریخ 11 جون سال روان قرارداد این پروژه هاراکه در مر کز چغچران, ولسوالی دولتیار وولسوالی لعل وسر جنگل را اندازی میگردد با مؤسسۀ انکشافی غیر دولتی سنائی عقد نموده است. مؤسسۀ انکشافی سنائی گفته است: بخاطر إجرای این قرارداد.به تعداد چهل معلم زن را استخدام نموده است تا طی 45 کورس نه ماه به تعداد 900 زن را از نعمت سواد بهره مند سازد.این مؤسسه از آماده ساختن تمام امکانات وتسهیلات درین زمینه نیز سخن گفته است. در خبر آمده است که ولایت غور از عقب مانده ترین ولایات افغانستان است که از لحاط باز سازی کاملا از توجه مسئولین به دور افتیده است.
 
کشور جاپان در ولایت غور سر مایه گذاری میکند.
 سه شنبه 22 جوزا 1386 برابر با 12 جون
سفیر چاپان در کابل در یک نشست خبری إعلام نمود که کشور متبوعش تصمیم دارد به تعداد ده مر کز تعلیمی را به ارزش یکصد وشصت هزار دالر آمریکائی در ولایت غور إحداث مینماید.وی افزود این قرار داد بین نمایندۀ سفیر جاپان ووزارت معارف ابغانستان در کابل به امضا رسیده است. اما اینکه کار عملی احداث این پروژه ها چه وقت آغاز میگردد تصریح نشده است.جاپان از جمله کشور های است که بیشترین خدمات را در جهت باز سازی افغانستان انجام داده است.
 
اعضای تيم ملی کشتی کمربندی انتخاب گرديدند.
 یکشنبه 20 جوزا برابر با 10 جون 2007
 سومین دورمسابقات انتخابی تیم ملی کشتی کمربندی (بل کورش) که با اشتراک سیزده تیم ازدوازده ولایت کشور درشهرهرات برگزار گردیده بود، با اعلام تیم های برتر وانتخاب بیست وهشت تن از ورزشکاران به عضویت تیم ملی به پایان رسید . عبدالغنی خلیل معاون فدراسیون کورش افغانستان وهماهنگ کننده برگزاری این مسابقات درگفتگویی با بیان این مطلب گفت که دراین دور ازمسابقات ،تیم هرات با کسب شش مدال طلا،چهارنقره وهشت برنز اول ،تیم ولایت بادغیس با یک مدال طلا،سه نقره وسه برنز دوم وتیم ولایت غور با دو مدال نقره وسه برنز جایگاه سوم را از آن خود نمود . وی افزود که علاوه برانتخاب تیم های اول تا سوم ، بیست وهشت تن ورزشکاران برتر هفت وزن ازمیان سیزده تیم اشتراک کننده به حیث اعضای تیم ملی انتخاب شدند . موصوف همچنین علاوه نمود ،هفت ورزشکار دارنده مقام طلای این مسابقات، به جهت سفر واشتراک دررقابت های بین المللی کشتی کمربندی  که درماه میزان سال جاری درروسیه برگزار میشود، برگزیده شدند. به گفته خلیل ، دراین مسابقات یازده تیم ازولایات وردگ ، قندهار، دایکندی، غور، ارزگان، بادغیس ، فراه نیمروز، غزنی ، بامیان ، هلمند ودو تیم ازهرات دعوت شده بودند  بنابر معلومات آمریت ورزشی هرات،حدود نود تن ورزشکار دراین مسابقات اشتراک نموده اند که به منظور شمولیت درتیم ملی درهفت وزن آزاد، شصت تا بالای صد کیلو گرام به رقابت پرداختند.
 
درگيری درغور يک کشته وبيست مجروح برجا گذاشت
  دوشنبه 14 جوزا برابر با 4 جون 2007
به اثر درگیری میان باشنده گان دو قریه درولسوالی تولک ولایت غور، عصر روز گذشته یک تن کشته وبیست تن ازجانبین درگیر زخمی شدند . شاه عبدالاحد افضلی والی غور بتاريخ ١٣ جوزا درتماس تيليفنی به آژانس خبری پژواک گفت که این درگیری ظاهرا بخاطر زمین وچگونگی استفاده ازآب زراعتی رخ داده است و جانبین با استفاده ازسلاح جارحه با یکدیگر درگیرشده اند . وی افزود که هیئتی ازموظفین امنیتی پولیس به محل اعزام شده اند تا موضوع را ازنزدیک بررسی نموده ، موضوع را ازطریق راه های قانونی حل وفصل نمایند . څارمن فضل احمد ، یاور قوماندان امنیه غور نیز گفت که براثراین درگیری یک پیرمرد هفتادو پنج ساله به قتل رسیده است وهشت تن ازمجروحین به علت شدت جراحات به شفاخانه محلی ولسوالی تولک انتقال یافته اند، اما درمجموع وضعیت صحی مجروحین رضایت بخش است. وی افزود که درگیری مذکور درقریه زارتین ولسوالی تولک رخ داده وتا اکنون ده تن به اتهام این درگیری ازسوی پولیس دستگیرشده اند . این درگیردرحالی رخ میدهند که سه روز قبل نیزهفت تن به شمول دو زن براثر درگیری به خاطر زمین ، درقریه غورقند درحومه شهر چغچران بقتل رسیدند که طبق معلومات والی غور، تا اکنون دراین رابطه هفت تن د��ارتباط به این موضوع ��ستگیرشده اند ودوسیه آنها جهت بررسی از سوی مراجع مربوط تحت بررسی قرار گرفته است.
 
دوهزار جریب مزارع للمی درولایت غور خساره مند گردید . 
دوشنبه 14 جوزا برابر با 4 جون 2007
مسئولین محلی درولایت غور  مگویند دوهزار جریب مزارع للمی در اثر هجوم  ملخها  و موشهای  صحرایی  خساره مند  گردیده است .گفته میشود  اکنون ریاست  زراعت و آبیاری  ولایت غور در همکاری  با مردم  برنامه مبارزه  علیه ملخها  و موشهای  صحرایی  را اغاز نموده است . دیپلوم  انجینر  محمد اکرم آرین پور  رئیس زراعت  و آبیاری  ولایت غور گفت :  در هفته گذشته  هجوم ملخ وموشهای  صحرایی  باعث  خسارات  زمین  های زراعتی  للمی در مناطق / لفرا  – فیاق – امروتک – سوخته  – غلمین و مرغاب شهر چغچران  گردیده است  .
 
باز گشت از کما بعد از 19 سال.
دوشنبه 14 جوزا برابر با 4 جون 2007
یک شهروند لهستانی بعد از 19 سال کما دوباره به هوش آمد.این شخص که جان گرجوسکی نام دارد در سال 1988 میلادی در اثر برخورد با قطار هوشش را از دست داد وازان مدت تا کنون زیر معالجه متخصصین وپرستاری خانمش قرار داشته.او بعد ازینکه به هوش آمد میگوید در جهان دیگر قرار دارد, چون در سال 1988 لهستان یک کشور کمونستی بوده وحالا در حلقه کشور های اتحادیه اروپا قرار دارد.دران وقت در بازار گوشت کوپونی بود ومواد در بازار بسیار کم بوده است وحالا بازار مملوء از مواد است ومردم با موبائل صحبت میکنند چیزیکه گرجوسکی قبلا ندیده بود.او میگوید چیزیکه تا هنوز وجود دارد نق زدن مردم لهستان است. درشرائط فعلی آریل شارون صدر أعظم اسرائیل از یک سال به این طرف در حالت کما به سر میبرد و همچنان ظاهر شاه شاه سابق افغانستان هم از چند ماه به این سو در کشور امارات متحده در حالت بیهوشی ویا کوما قرار دار.انسانهای جوان میتوانند دوباره به هوش بیایند واما چانس ظاهر شاه وآریل شارون بسیار کم است.
 
ضرورت اعزام دوکتوران بیشتر مسلکی به ولایت غور .
 یکشنبه 13 جوزا 1386 برابر با 3 جون 2007
رئیس شفاخانه ولایتی ولایت غور از دولت خواست تا در اعزام دوکتوران مسلکی ،متخصصین و کارمندان صحی در انولایت توجه نماید .این مطلب را رئیس شفاخانه ولایتی غور در جلسه گزارشدهی ششماه اخیر سال 1385 موسسات غیر دولتی و سکتور های خصوصی که دیروز در مقر انولایت دایر گردیده بود ابراز داشته گفت: در ولایت غور بیست و شش مرکز صحی و یک شفاخانه ولایتی فعال بوده که دران یکصدو چهل و سه داکتر و کارمندان صحی و پنجصدو دوازده رضا کار مصروف خدمت می باشند.وی افزود: این تعداد در ولایتی که دارای ششصد و پنجاه هزار نفوس میباشد ناکافی میباشد .وی کمبود متخصصین طبی بخصوص بخش اناث و نبود ادویه را از مشکلات انولایت ذکر نموده گفت : روزانه بیش از یکصدو شصت مریض به شفاخانه ولایتی مراجعه می کنند که با کمبود ادویه لازم و متخصصین مواجه میشوند .وی از دولت تقاضا نمود تا در اعزام دوکتوران و متخصصین صحی بخصوص در بخش اناث در انولایت اقدام نمایند
 
پاک سازی بقایائی طالبان از مناطق شمال ولسوالی تیوره.
 جمعه 11 جوزا 1386 برابر با 1 جون 2007
طبق گزارش های واصله از منطقه تلاشی خانه بخانه در مناطق شمال ولسوالی تیوره بخاطر دستگیر ی وخلع سلاح بقایائی طالبان از طرف نیروهای امنیتی ادامه دارد.بعد ازینکه گروه بیست نفری طالبان  در منطقه سنگ سفید وورستانی پایحصارقرار گاه گرفتند یکتعداد افراد موقع طلب از محیط به آنها پیوسته بودند.به دنبال سرکوبی وفرار این گروپ نیروی های امنیتی به فرماندهی دگروال عبدالقهار قوماندان امنیه شهرک وقوماندان خیر محمد ونائیب خان تحت نظارت مستقیم برید جنرال شاه جهان نوری  به پاک سازی منطقه از وجود حامیان طالبان ادامه دادند.برید جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه که در مرکز ولسوالی تیوره است  تصمیم دارد به زودی عازم منطقه پایحصار گردیده مردم محیط را در جهت دوری از طالبان وحمایت از دولت توصیه نماید.راپور اضافه میکند افرادیکه از هلمند آمده بودند ظاهرا از منطقه فرار کرده اند.
 
ملاجلیل یکی از سر گروپ های طالبان کشته شد.
پنجشنبه 10 جوزا 1386 برابر با 31 می 2007
طبق گزارش های واصله از غور ملا جلیل یکی از سر گروپ های طالبان در شمال ولسوالی تیوره از طرف نیروهای امنیتی دولت به قتل رسید.ملا جلیل هفتۀ گذشته با بیست تن از افراد مسلح طالبان از هلمند وارد منطقه شد ودر اولین اقدام به کمین وحمله علیه نیروهای امنیتی در مناطق پایحصار دست زد.وی از سر گروپ های طالبان است که همراه بایک گروپ بیست نفری اول به یخن علیا وبعدا به پایحصار آمد گفتنی است که سائر افراد مربوط بوی از منطقه فرار نموده اند.
 
رئیس صحت عامۀ ولایت غور به چغچران بر گشت.
چهارشنبه 9 جوزا برابر با 30 می 2007
داکتر غلام رسول شهاب رئیس صحت عامۀ ولایت غور که جهت اشتراک سیمینار دوهفته ای عازم کابل شد بود امروز سه شنبه بعد از ختم مؤفقانه  این سیمینار دوباره از کابل عازم چغچران مرکز ولایت غورگردید.این سیمینار که به منظور هم آهنگی بهتر کمک های طبی در مراکز صحی مرکز وولایات از طرف وزارت صحت عامه تدویر یافته بود دوهفته دوام کرد و آموزش های مدرن وجدید را به حاضرین عرضه نمود.شیوه های عرضه خدمات صحی بر بنائی چنین روش ها بسیار مفید ارزیابی شده است.