آرشیف

2017-12-26

جام غور

پل موتر رو در غور به هزینه (۱۵۶۲۹۰۰۰) ‌افغانی به بهره برداری رسید

یک‌پایه پل موتر رو آهن کانگریتی بطول ۳۴ متر و عرض ۵ متر در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به هزینه (۱۵۶۲۹۰۰۰) افغانی تکمیل و مورد استفاوه قرار گرفت.
خیر محمد نائبی سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می‌گوید که این پل از بودجه برنامه ملی راه سازی روستایی آن وزارت پرداخته شده است که باشندگان روستاهای دو طرف دریای هریرود در ناوه سرجنگل را با هم وصل میسازد.
آقای نائبی می‌گوید که از آغاز الی ختم کار ساختمانی این پل، فرصت کاری ۲۲۲۰ روز برای باشندگان محل مهیا شده است.
در همین حال، مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات می گویند که کار یک پایه پل 60 متره پیاده رو درقریه پوزلیچ فیروزکوه نیز از برنامه ملی راه سازی روستای وزارت احیاوانکشاف دهات تکمیل گردیده و در آینده نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سه شنبه ۵ جدی ۱۳۹۶ برابر است با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور