آرشیف

2015-12-2

جام غور

پل موتر رو به هزینه 12924200 افغانی در ولسوالی لعل به بهره برداری رسید

چهارشنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۴ برابر است با ۲ دسامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور از بهره برداری یک پایه پل موتر رو آهن کانگریتی بطول 40 و عرض 5 متر در قریه دهن باریکی قزل ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت خبر میدهند.
انجینر تاج محمد زلال رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می گوید که این پل آهن کانگریتی از بودجه برنامه ملی راه سازی روستایی به هزینه 12924200 افغانی توسط شرکت صباح درخشان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
آقای زلال می افزاید که از این پروژه (پل موتر رو) اهالی 17 قریه دو طرف دریای هریرود، استفاده میکنند.