آرشیف

2018-12-1

جام غور

پلان شهر جدید فیروزکوه در مساحت ۱۲ هزار جریب زمین منظور شد

وزارت شهرسازی و مسکن، پلان شهر جدید فیروزکوه را که در مساحت ۱۲ هزار جریب زمین در غرب شهر فعلی موقعیت دارد، منظور و جهت تطبیق آن را به شهردار فیروزکوه سپرد.
محمد عارف قاضی زاده، شهردار فیروزکوه می گوید که شهر جدید فیروزکوه در ۱۰ کیلومتری غرب شهر فعلی در منطقه موسوم به “حوض مرغان” به اساس پلان منظور شده وزارت شهرسازی بنا خواهد شد.

شنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۷ برابر است با اول دسامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور