آرشیف

2017-12-20

جام غور

پرونده خسران رویا به دادستانی فرستاده شد

مقامات امنیتی غورمی‌گویند که آنان امروز پس از بازجوی های ابتدای از خانواده خسران دختر که دو روز پیش مورد شکنجه و آزارجنسی قرار گرفته بود برای تحقیقات بیشتر به دادستانی فرستاده اند.

این دختر که بنان مستعار رویا یاد می‌شود دو روز پیش به یکی از بیمارستان ها در شهرفیروزکوه،‌ مرکز غور منتقل شد.

اما بدنبال نشر این گزارش برای نخستین بار ازسوی رادیو سرحد مسئولان امنیتی اعضای فامیل این دختر را که شامل خشو، خسر، شوهر وخواهرشوهرش می‌شود از ولسوالی دولینه بازداشت وجهت تحقیق به مرکزاین ولایت فرستادند.

با این اساس عبدالهادی چهل غور، مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس غور می‌گوید که آنان پرونده افراد که ازسوی رویای دوازده سال متهم به جنایت علیه وی شده اند، امروز به دادستانی سپرده اند.

با این حال عبیده شرر، دادستان منع خشونت در دادستانی استیناف غور می‌گوید: پرونده چهارتن از متهمین به آنان رسیده است و آنها تا تکمیل تحقیقات هر کدام از متهمین را به پانزده روز حبس محکوم کرده اند.

رویا دخترکه تمام بدنش جراحت دارد دو روز پیش به رادیو سرحد گفت که وی ازسوی اعضای خانواده شوهرش به شدت لت وکوب شده بود وپس از مجبور ساختن وی به خوردن غذای پس مانده سک شان هم چنان برناحیه شرم گاهش چوب زده اند.

چهارشنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور