آرشیف

2016-7-18

جام غور

پدر و مادر اندر زهرا در کابل خیمه دادخواهی برپا کردند

پدر و مادر اندر زهرا در پارک علاوالدین شهر کابل بخاطر عدالت خواهی و به کیفر رسانیدن عاملان آتش زدن دختر شان خیمه دادخواهی برپا کردند.
زهرا 13 ساله هفته قبل در حال به شفاخانه ولایتی غور منتقل شد که به گفته داکتران 85 درصد بدنش سوخته بود و جهت تداوی بیشتر به کابل منتقل گردید   و روز گذشته در شفاخانه استقلال درگذشت. داکتران این شفاخانه گفته اند که زهرا حامله نیز بود و قبل از مرگ طفل اش را سقط کرد.
زهرا در 11 سالگی، زمانیکه متعلم صنف 6 مکتب بود با یک مرد نکاح شد، پدرش نتوانست مهریه زن دومش را بپردازد و از همین رو زهرا را به عقد خویشاوندان تازه ی خود در آورد و به اینگونه عروسی دوم کرد.
زهرا همواره در خانه اش مورد خشونت قرار میگرفت تا اینکه موضوع را با محمد اعظم پدرش شریک ساخت، پدر زهرا می گوید که ده بار بخاطر عدالت خواهی برای دخترش به شورای ولایتی غور و قوماندانی امنیه مراجعه کرده است اما موچودیت خویشاوندان خسر زهرا در این دو اداره مانع مراجعه وی شده و همچنان محمد اعظم را اخطار داده است که در صورت دادخواهی برای دخترش وی را مجازات خواهند کرد.
 
 
 
دوشنبه ۲۸ سرطان ۱۳۹۵ برابر است با ۱۸ جولای ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور