آرشیف

2020-6-21

جام غور

پدری که ٦ فرزندش سال پیش در انفجار ماین از دست داد، خودش نیز شکار ماین شد
محمد باشنده منطقه سمک ولسوالی مرغاب که میخواست به ولسوالی دولتیار برود در مسیر راه موترسایکلش با ماین کنار جاده برخورد نموده که در نتیجه خودش کشته و یک تن همراهش زخم برداشت.
محمد سال قبل ٦ پسر کودک و نو جوانش را در انفجار ماین در منطقه سمک از دست داده بود و امروز خودش نیز در انفجاری کشته شد.
 
مسوولان امنیتی ولسوالی دولتیار می گویند که این ماین از سوی طالبان جاسازی شده بود.
 
جمعه ٣٠ جوزا ١٣٩٩
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور