آرشیف

2020-2-1

جام غور

پایان اعتراضات در غور؛ ساخت 80 کیلومتر جاده شامل بودجه می‌شود

معترضان غوری پس از یازده روز اعتراض در پیوند به بی‌توجهی حکومت مرکزی به این ولایت، با پا در میانی هیأت اعزامی از کابل به اعتراض‌شان پایان دادند.

معترضان روی ساخت هشتاد کیلومتر جاده و آغاز کار پروژۀ پنج میگاوات برق خورشیدی با هیأت حکومت مرکزی به توافق رسیدند.

اسدالله فلاح، مشاور ارشد رئیس ‌جمهور که در راس این هیأت به غور سفر کرده بود، خواست معترضان را برحق دانسته و بر اجرایی‌شدن آن‌ها تأکید می‌کند.

ناصراحمد، نمایندۀ شرکت برق‌رسانی برشنا که با این هیأت به غور رفته است، به باشنده‌گان این ولایت تعهد می‌سپارد که کار ساخت پنج میگاوات برق خورشیدی را در سه مرحله و با آغاز سال جدید شدت می‌بخشند.

نمایندگان مردم غور در پارلمان که هیأت ریاست جمهوری را همراهی می‌کردند نیز بر برآورده‌شدن خواست‌های معترضان تأکید می‌کنند.

گل زمان نائب، عضو مجلس نماینده‌گان و عضو هیأت اعزامی به غور بر اجرایی‌شدن خواست معترضان تأکید می‌کند.

اعضای حرکت راه و روشنی در یک نشست خبری می‌گویند، بنابر خواست و ضمانت نماینده‌گان مردم در مجلس اعتراض‌شان را متوقف کرده‌اند. محمد وزیر درانی و محمد شریف قاضی‌زاده از اعضای این حرکت می‌گویند، اگر خواست‌های‌شان عملی نشود، دوباره دست به اعتراض می‌زنند و دروازه‌های اداره‌های دولتی را می‌بندند.

باشنده‌گان غور دو سال پیش نیز چهل شبانه روز بخاطر بی‌توجهی حکومت مرکزی به این ولایت دست به اعتراض زده بودند که سرانجام با امضای تفاهم‌نامه‌یی میان معترضان و هیأت اعزامی حکومت مرکزی به اعتراض‌شان پایان بخشیدند، اما با گذشت دو سال از آن اعتراض، هیچ یک از وعده‌های حکومت عملی نشد.

سلام وطندار