آرشیف

2015-2-28

جام غور

پایان آموزش ۴ ماهه اداره و کمپیوتر ویژه خانم ها در فیروزکوه

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۲۸ فبروری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

 ۷۷ تن از خانم ها در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، با فراگیری آموزش های ۴ ماهه اداره و کمپیوتر، اسناد فراغت بدست آوردند.
این آموزش ویژه خانم ها که به کمک مالی برنامه ثبات وزرات احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محلی و به همکاری تخنیکی آمریت اصلاحات اداری غور راه اندازی گردیده بود، با توزیع اسناد تعلیمی به پایان رسید.
محمد امین توخی معاون ولایت غور که در محفل اختتامیه این کورس صحبت میکرد، از کمبود حضور زنان در ادارات دولتی یاد نمود و از فارغان کورس خواست تا برای کار در ادارات دولتی اقدام نمایند.
معاون ولایت غور از حضور دایمی شاگردان این آموزش، بویژه خانم هایکه از ولسوالی های دور دست جهت اشتراک در این آموزش آمده بودند، قدردانی نمود و از آنان خواست تا همانگونه که با مشکلات فراوان این آموزش را به پایان رسانیدند، در برابر دیگر مشکلات در اماکن کاری و وظیفوی خویش مبارزه نمایند.
سید قیس الله شایان مسوول برنامه ثبات در ساحات کلیدی زون غرب از همکاری های معاون ولایت در امر پیشنهاد و ایجاد این کورس و همچنان از تلاش های پی هم خانم ساحل، مربی آموزش، نیز قدردانی نموده و وی را یک مربی نخبه عنوان کرد.
سیما یکتن از شاگردان این آموزش می گوید که وی قبل ازین رابطه به اداره و کمپیوتر چیزی را نمیدانست، اما حالا میتواند در با فراگرفتن وظیفه مشکلات اش را خود حل نماید.