آرشیف

2020-5-3

جام غور

پاکسازی مناطق غرب ولسوالی تیوره از وجود مخا لفین دولت
در عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی ولسوالی تیوره، تحت رهبری فرمانده حبیب الرحمن ملکزاده، که از تاریخ ۹ ثور آغاز  و تا امروز ۱۴ ثور  ادامه داشت.
مناطق زركرگ، دهن دوتائ، پنبست، باغك، مرغزار مربوط تيوره و هم چنين چند قريه ديگر كه مربوط به ولسوالي پرچمن ميباشد مانند لاخسار، نلبست، عطا كورو، قوجي خنجكغز، دلبري بورنمي، بريدري و آخرین سنگر شان  وليمه در فاصله هشتاد کیلومتری غرب ولسوالی تیوره  و سرحدات ولسوالی های ساغر و پر چمن به تصرف نيروهاي امنیتی دولت در آمده .
درین عملیات تعداد سيزده نفر از مخالفین  كشته و تعداد بيست و دو نفر زخمي و پانزده عراده موتر سایکل با یک‌ مقدار سلاح و مهمات بدست نیرو های امنیتی افتاد
.
متاسفانه درین عملیات در روز نخست  از اثر کمین دشمن سه تن  از سربازان پولیس ملی تيوره شهيد شد و پانزده سرباز دیگر  زخم بر داشتند كه وضعیت صحی همه  زخمي ها خوب گزارش شده .
پاکسازی مناطق غرب ولسوالی تیوره از وجود مخا لفین دولت