آرشیف

2018-9-26

جام غور

يک کانديد ولسى جرگه در کندهار کشته شد

افراد مسلح ناشناس، ناصر مبارز يکتن از کانديدان ولسى جرگه را در شهر کندهار را کشته اند.  
عزیزاحمد عزیزى سخنگوى والى کندهار، اين رویداد را تاييد نموده گفت که ناصر مبارز، نخست در يک حمله مسلحانه زخمى شده بود؛ اما بعدا در شفاخانه جان داد.