آرشیف

2016-8-21

جام غور

يک عضو مشرانوجرگه يک جريب زمين را در غور غصب کرده است

شاروالى غور مى گويد که يک عضو مشرانوجرگه، يک جريب زمين را در مرکز اين ولايت غصب نموده و در يک قسمت آن، بلندمنزل اعمار کرده است.
محمد عارف قاضی زاده شاروالی غور، امروز به خبرنگاران گفت که حدود يک جریب زمين در منطقه گدام شهر مرکز ولايت غور که طبق پلان شاروالی، به ساحه سبز اختصاص يافته بود، توسط داوود غفاری، عضو مشرانوجرگه غصب شده است. 
وی افزود که اين عضو مشرانوجرگه، بدون اينکه به هدايات شاروالی غور و شکايات مردم اعتنا نمايد، در  يک قسمت اين زمين، بلندمنزل اعمارکرده ودر قسمت  ديگر، به تازه گى کار را آغاز کرده است.
قاضی زاده علاوه نمود: "از قوماندانی امنيه ولايت  غور رسمأ تقاضا نموديم که جلواعمار ساختمان را درساحه ياد شده بگيرد؛ اما قوماندانی امنيه هيچ اقدام نکرده وسکوت اختيار کرده است."
 شاروال غور ادعا کرد که داوود غفاری، چندسال قبل نيز ساحه ای را دراين ولايت، غصب و در آن تانک تيل اعمار نموده بود و در آنوقت نيز مشکل با ار گانهای امنيتی ولايت مطرح شد؛ اما همکاری در مورد صورت نگرفت.
خبرنگارپژواک تلاش نمودتا درمورد، ديدگاه والى و قوماندان امنيه غور را داشته باشد؛ اما آنان حاضربه گفتگو در مورد نشدند.
 گل احمد يکتن از باشندگان منطقه گدام شهر فيروزکوه، به پژواک گفت: "در اين ساحه يک جريب زمين را شاروالی برای ساحه سبز گذاشته بود؛ اما سناتورداوود غفاری يک قسمت آنرا  بلند منزل ساخته بود و اکنون کار اعمار ديوار اطراف آن را آغاز کرده است.
اما داوود غفاری نماینده مردم غور در مشرانوجرگه، درگفتگو با پژواک، ادعاى شاروال فيروزکوه را بى اساس خوانده گفت: "شاروال با سروصدای بی اساس، می خواهد که جلو نظارت نمايندگان مردم را بگيرد؛ يک نمره زمين قبلا از دولت گرفتيم که سند دارم و پول آنرا به دولت تحويل نموده ام؛ بغيير از همين نمره زمين، ديگر کدام خانه و يا زمين ندارم."

منبع: آژانس خبری پژواک