آرشیف

2006-6-9

جام غور

يکهزار و سيصد تن از مردم غور تظاهرات کردند

يکهزار و سيصد تن از مردم غور تظاهرات کردند
 شنبه 6 عقرب 1385 برابر با 28 اکتوبر 2006.
این تعداد از مردم که از ولسوالی های شهرک ِدولینه ِ پسابند و قرای اطراف مرکز ولایت غور بودند و تعدادششان به یکهزار و سیصد تن میرسید،خواهان توجه مقامات مسئول در ولایت غور و جامعه بین المللی به وضع آشفته اقتصادی در آن ولایت بودند. تظاهرات مردم ولایت غور در حالی بوقوع میپیوندد که به گفته نمایندگان مردم این ولایت طی سال جاری به علت خشکسالی های پی هم نود درصد مردم در غورمتضرر گردیدند. تعدادی از تظاهرات کننده گان طی صحبتهای به رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفتند. یک تن از نمایندگان مردم ولسوالی شهرک ولایت غور گفت:بعضی از مردم این ولسوالی نسبت خشکسالی و نبود مواد غذائی خانه و کاشانه شان را ترک نموده و مهاجر شده اند. سراج الدین سنگریار ولسوال ولسوالی دولینه ولایت غور نیز گفت: آقای سنگیار از دولت و موسسات کمک کننده خواست تا به کمک مردم منطقه بشتابند.
راه های مواصلاتی در ولایت غور از آغاز فصل زمستان الی شش ماه مسدود میگردد و وسایط نقلیه نیز نمیتوانند به سادگی از آن مناطق عبور و مرور نمایند. اکثر مردم ولایت غور به کار کشاورزی مشغولند که در پی خشکسالی های پی در پی بارها مناطق شان را ترک و به جاهای دیگر مهاجر شدند که تعدادی از آنان در کمپ های ویژه مهاجرین در شهرک های شیدائی و مسلخ و لایت هرات به سر میبرند.
کار اعمار چهار باب مکتب در غور آغاز گرديد . 
جمعه 5 عقرب 1385 برابر با 27 اکتوبر 2006
مشکلات حدود دو هزار شاگرد پسر ودختر با اعمار چهار باب مکتب در ولايت غور به مصرف بيش از نيم ميليون دالر امريکايى ، از ناحيۀ نبود جاى رفع خواهد شد. کار اعمار اين مکاتب متوسطه به تاريخ ٤ عقرب آغاز و قرار است در ظرف شش ماه آينده تکميل و مورد استفاده شاگردان قرار بگيرد. عيدگُل عازم،رييس معارف ولايت غور ضمن تذکر مطلب فوق گفت که دو باب اين مکاتب در چغچران مرکز غور و دو باب ديگر در ولسوالى تولک اين ولايت اعمار ميگردد و هر مکتب در يک طبقه ، داراى ٩ صنف درسى و گنجايش چهارصد تا پنجصد شاگرد را دارا خواهد بود. وى علاوه کرد که  مکاتب ياد شده ، از طريق برنامۀ همبستگى ملى وزارت احياء و انکشاف دهات اعمار ميگردند. عبدالرحمن فرهنگ رييس احياء و انکشاف دهات ولايت غور ميگويد که اين چهار باب مکتب به مصرف پنجصد هزار و هفتاد و هفت هزار دالر امريکايى( بيش از نيم ميليون دالر) از بودجۀ انکشافى وزارت احياء و انکشاف دهات، تا سال جديد تعليمى اعمار و به بهره بردارى شاگردان سپرده خواهد شد. به گفتۀ رييس معارف ولايت غور، از جملۀ  حدود ٣٩٠ باب مکتب در اين ولايت،   صرف ٥٦ باب آن تعمير داشته  و شاگردان در ١٢٠ باب  مکتب ديگر بدون تعمير، در زير خيمه  و يا فضاى باز درس ميخوانند  قرار اظهارات رييس معارف غور، بيش از  ١٢٠ هزار شاگرد به شمول ٢٦ هزار دختر در همۀ مکاتب غور مصروف فرا گيرى درس ميباشند.
شاه عبدالأحد افضلی والی ولایت غور امروز جمعه وارد ولسوالی شهرک شد . 
 جمعه 5 عقرب 1385 برابر با 27 اکتوبر 2006
هدف والی ولایت ازین سفر اتحاف دعا به ارواح مرحوم حاجی گل  واظهار همدردی وتسلیت به ورٍثه آن عنوان شده است حاجی گل چندی قبل توسط افراد مسلح نا معلوم به قتل رسده بود. والی ولایت غور ضمن دیدار کوتاه با مردم واهالی ولسوالی شهرک وتبریک گفتن مراسم عید فطر دوباره به چغچران مر کز ولایت غور بر گشته است
قتل دوتن در مربوطات ولسوالی تیوره ولایت غور.  
جمعه 5 عقرب 1385 برابر با 27 اکتوبر 2006
طبق راپور های واصله از ولسولی تیوره ولایت غور دوتن از باشنده گا ن مناطق پایحصار وپر جملان در چهل کیلومتری شمال تیوره به قتل رسیده است. راپور ها می افزاید که سید ابراهیم فرزند سید عبدالله از پرجملان وعبدالسلام باشندۀ پایحصار روز پنجشنبه 26 اکتوبر در بین منطقه پایحصار وپر جمللان توسط افراد مسلح به قتل رسیده اند.سید ایوب برادر سید داود متهم به این جنایت است.اما کسی تا هنوز درین ارتباط دستگیر نشده است
به خشکسالى زده گان و قربانيان جنگ تقاضاى کمک شد.
 سه شنبه عقرب 1385 برابر با 24 اکتوبر 2006 
ملل متحدو دولت افغانستان ، از جامعۀ جهانى خواهان  ٤٣ ميليون دالر کمک ديگر  براى مساعدت به  خشکسالى زده گان و قربانيان درگيرى هاى نظامى گرديد .  اين کمک براى يک دوره پنج ماهه، امروز ٣٠ ميزان  طى يک کنفرانس خبرى به اشتراک نمايندگان سازمان ملل متحد و کميتۀ کمک هاى اضطرارى کشور در کابل  اعلام گرديد. پيش از اين نيز ملل متحدو دولت افغانستان ، براى مبارزه با خشکسالى از جامعۀ جهانى خواهان بيش از ٧٦ ميليون دالرکمک  براى يک دورۀ شش ماهه گرديده بودند که درخواست امروزى برعلاوۀ آن است .  نسبت نبود  بارنده گى کافى ، بلند رفتن درجۀ حرارت و از بين رفتن مقدار زيادى از حاصلات ، مردم در نواحى مختلف  کشور  با مشکل کمبود مواد غذايى و آب آشاميدنى  روبه رو گرديده اند.  محمد احسان ضيا وزير احيا و انکشاف دهات در کنفرانس امروزى گفت که براساس سروى جديدانجام شده توسط ملل متحد، شمار متاثرين از خشکسالى به بيش از ١،٩ ميليون تن مى رسدکه نسبت به سروى انجام شدۀ قبلى   ، ٢٠٠ هزار افزايش يافته است .   به اساس معلومات اعلاميۀ نشرشده سازمان ملل متحد ، بيشترين متاثرين از خشکسالى در  ولايات کندز، تخار، بغلان ، بدخشان ، سمنگان ، هرات ، بادغيس ، غور، فراه ، بلخ ، جوزجان ، سرپل ، فارياب ، خوست ، کنر، پکتيکا و پروان  مى باشند. اميره حق معاون نمايندۀ خاص سرمنشى ملل متحد در کنفرانس امروزى گفت که از کمک درخواست شده ٤٣ميليون دالرامريکايى ياد شده برعلاوه کمک به خشکسالى زده گان  در رساندن کمک به ٢٠ هزارخانواده متاثر از درگيرى هاى نظامى اخير در ولايات ارزگان، هلمند وکندهار  نيز استفاده  مى گردد.  در اين اواخر به علت درگيرى هاى نظامى بين مخالفين دولت و نيروهاى ناتو و افغان ، در جنوب کشور، حدود بيست هزار فاميل مجبور به ترک  خانه هايشان گرديده و به مناطق ديگر نقل مکان نموده اند.  اميره حق مى گويدکه کمک ٤٣ ميليون دالرى  براى تامين بيش از ٤٩ هزار متريک تُن مواد غذايى ، اقلام مورد نياز غير خوراکى ، آب و خدمات صحى براى مصدومين خشکسالى و جنگ هاى اخير  به مصرف خواهد رسيد .  در حالى که از کمک درخواست شدۀ قبلى (٧٦ ميليون دالر) تاکنون تنها حدود ٥٣ فيصد آن تمويل شده است، اما مسؤولين براى بدست آوردن کمک هاى بيشتر اميدواراند .   وزير احيا وا نکشاف دهات  گفت که بعداز اعلام يک درخواست کمک عاجل از سوى يک کشور، زمانى که ٢٠ الى ٣٠ فيصد آن هم تمويل گردد، اين درخواست بسيار مؤفق تلقى مى گردد . به گفتۀ وى ، اگر از کمک درخواست شدۀ امروزى (٤٣ ميليون دالر) هم پنجاه فيصد آن تمويل گردد از طريق آن، کمک به مستحقين خواهد ر سيد، اما تنها شايد در بعضى بخش ها براى مدت کمترى کمک تامين گردد. نامبرده مى گويد که از طريق کمک که پيش از اين صورت گرفته است، بسيارى از پروژه ها مخصوصاً پروژه کار در مقابل غذا آغاز شده است .  وى افزودکه  پروژه هايى براى رساندن مواد غذايى رايگان، آب آشاميدنى ، کمک به زارعين نيز در حال جريان است  .  اميره حق در کنفرانس امروزى درحالى که زمان رساندن کمک به مستحقين را با توجه به رسيدن زمستان ، حساس خواند از جامعۀ جهانى خواهان جديت در رساندن کمک هاى عاجل شان گرديد . مسؤولين دولتى نيز پيش ازاين گفته بودند که  در صورت عدم همکارى جامعۀ جهانى ، بحران موجود پيامدهاى منفى چون رو آوردن دهاقين به کشت کوکنار ، مهاجرت مردم و بلند رفتن آمار مرگ ومير را بدنبال خواهد داشت
کار حفر ١٧٥حلقه چاه آب آشاميدنى در غور آغاز شد
 جمعه 28 میزان 1385 برابر با 20 اکتوبر 2006 
کار حفر ١٧٥ حلقه چاه آب آشاميدنى در حالى امروز در ولايت غور آغاز شد که خشکسالى و قلت آب در اين ولايت، بى سابقه خوانده شده است . اين چاه ها در چغچران مرکز غور و ولسوالى لعل و سرجنگل به مصرف ٤٦٧ هزار دالر امريکايى بودجۀ انکشافى وزارت احياء و انکشاف دهات در ظرف چهل روز آينده، حفر و به بهره بردارى سپرده خواهند شد. عبدالرحمن فرهنگ رييس احيا‌ء و انکشاف دهات ولايت غور، ضمن تذکر اين مطلب گفت که از اين چاه هاى آب آشاميدنى که بعضى آنها چاه عميق اند، حدود چهار هزار خانواده مستفيد خواهند شد. فرهنگ علاوه کرد که اين چاه ها، شامل  ٣٥١ حلقه چاهى است که متباقى آن قرار است بعد از عيد رمضان در ولسوالى هاى دولينه و پسابند ولايت غور حفر گرديده و مشکلات هزاران خانواده از ناحيۀ آب آشاميدنى صحى ، رفع شود. عين الدين يکتن از باشنده هاى ولسوالى لعل و سرجنگل ميگويد که آنها آب آشاميدنى را از دريا  و فاصله هاى  دور بدست مى آورند که آنهم صحى نبوده و باعث شيوع امراض در بين مردم ميگردد. وى افزود که خشکسالى علاوه بر قلت آب، حاصلات زراعتى آنها را شديداً متضرر ساخته است . کرام الدين رضا زاده معاون ولايت غور با تائيد اين پروژه ها، خشکسالى در اين ولايت را بى سابقه خوانده و گفت که اگر آب آشاميدنى از طريق اين چاه ها بدسترس مردم قرار بگيرد، باز هم هفتاد درصد مردم ، به آب صحى نياز خواهند داشت . اين نگرانى بعد از آن بروز کرده که سازمان خيريۀ بريتانيايى موسوم به  "کريستين ايد" (Christian Aid) پس از بررسی ٦٦ قريه در افغانستان گفته است که به اثر خشکسالى، بخش عمده ای از منابع آبی ولايات هرات، بادغيس و غور خشک شده و محصول گندم ولايت فارياب بين نود تا صد  فيصد کاهش داشته است . بنابر تحقيقات "کريستين ايد"، خشکسالی گسترده در افغانستان باعث خواهد شد حدود يک ميليون نفر با خطر گرسنگی روبرو شوند.  اين سازمان از دولت بريتانيا و ديگر نهادهای بين المللی مصرانه خواسته تا برای جلوگيری از قحطی و گرسنگی مردم  افغانستان را  کمک مالی کنند. دولت افغانستان برای مبارزه با قحطی  ، در خواست کمک مالی بالغ بر ٨٠ ميليون دالر امريکايى را از جامعۀ بين المللى کرده است .
کشف مواد مخدر در غور    
 پنجشنبه 27 میزان 1385 برابر با 19 اکتوبر 2006 
پليس ولايت غور بيش از دو هزار و ششصد کيلو مواد مخدر را در ولسوالی دولينه اين ولايت کشف کرده است
شاه عبدالاحد افضلی، والی غور به بی بی سی گفت که اين مواد در کاروانی از موترها جاسازی شده بود و در اين رابطه پنج راننده افغان اين موترها نيز بازداشت شده اند.
آقای افضلی می گويد اين مواد حدود دو هفته پس از آن بدست پليس افتاده که ولسوال و فرمانده پليس ولسوالی دولينه به اتهام همکاری با گروه های قاچاق مواد مخدر برکنار شدند
بسم الله الرحمن الرحیم
پیام تسلیت مجا هدین اتحاد اسلامی ولایت غور بمناسبت شهادت حاجی گل .شنبه 22 میزان 1385 برابر با 13 اکتوبر 2006
برای رهبرمعظم اتحاد اسلامی استاذ عبدالرب رسول سیاف وهمه مسلما نان جهان  ومجاهدین اسلام .
به مناسبت شهادت رسیدن مظلومانه قوماندان صاحب حاجی گل خان در ولسوالی شهرک ولایت غور .
قوما ندان حاجی گل خان مرد مجاهد وایثار گراسلام بود که ازسال 1357 تاج فخر وعزت جهاد را برسرگزاشته ومردانه وار درمیدان معرکه وجهاد مقدس علیه کفروالحاد وروسهائی متجاوز اسپ آزادی را تاخت ودر دوران جهاد ومقاومت سر لشکری تعداد زیادی از مجاهدین غیور وباشهامت ولسوالی های شهرک وتولک را بدوش داشت وبدشمنان دین ووطن همیش درس عبرت میداد.
بتاریخ 17.7.1385 مطابق به 17 رمضان در ساحه قریه ناسفنج ولسوالی شهرک در یک کمین نا جوانمردانه دشمنان صلح و امنیت مورد هدف قرار گرفت وبشهادت رسید وروزه را با ملا ئیکه افطار وعید را با حوران بهشت جشن گرفت . شهادت اش مبارک باد .
بد ین وسیله ما مجاهد ین اتحا د اسلامی شهادت و فقدان برادر حاجی خان رایک ضایع بزرگ درپیکرملت مجاهد واسلام د.ست ولایت غور میدانیم وازخداوند بزرگ توانا برای اعضای فامیل ومجاهدین  تحت قومانده شان وهمه مجاهدین  اسلام صبر عظیم واجرجمیل می خواهیم  . روحش در جنت الفردوس شاد . ویادش گرامی همیشه باد.
از طرف مجاهدین اتحاد اسلامی در ولایت غور.  
دستگیری شخص متهم به قتل حاجی گل در ولسوالی شهرک. 
یکشنبه 23 میزان 1385 برابر با 14 اکتوبر 2006
طبق راپور های واصله از چغچران مرکز ولایت غ��ر. امروز یکشنبه رادیو نشرات چغچران خبر دستگیری ملا مصطفی را بنام دستگیری یک قطاع الطریق؛ رهزن ��شخص متهم به قتل حاجی گل را چندین بار نشر نمود واز تمام مدعیان این جانی حرفه ای خواست تا عرائض خودرا جهت غور وبر رسی بمراجع مربوط تسلیم نمایند. طبق راپور های واصله از شهرک در پی تجمع اعتراض آمیز طرفداران حاجی گل از ولسوالی های مختلف در ین ولسوالی؛ قوماندان امنیه ولایت  غوروعدۀ دستگیری قاتلین را به مردم سپرده بود.که به تعقیب آن دیروز شنبه ملا مصطفی متهم اصلی قتل حاجی گل خان همراه یایک نفر دیگر از منطقه کمنج دستگیر وبه چغچران مرکز ولایت غور انتقال داده شدند؛ قضیه تحت تحقیق وبر رسی قرار دارد
 درین تصویر قوماندان امنیه با حاجی نو خان برادر حاجی گل در حال مصافحه میباشد.محمد نسیم کهزاد ولسوال شهرک وسمونیار غلام یحیی مدیر مبارزه با تروریسم نیز حاضر اند 
 تقرر وتبد یلی قوماندانان وولسوال ها در ولسوالی های ولایت غور.
 شنبه 22 میزان 1385 برابر با 13 اکتوبر 2006
طبق گذارش های واصله از ولایت غور تقرر وتبدیلی های ذیل در ولایت غور صورت گرفته است.
1:- معلم قاسم خان ساغری به حیث ولسوال جدید التقرر در ساغر.
2:- نجیب الله خرنجی ولسوال ساغر تبدیلا بحیث ولسوال پسابند
3:- سراج الدین سنگر ولسوالی پسابند تبدیلا بحیث ولسوال دولینه
عبدالبصیر اویانی ولسوال دولینه بدون سر نوشت. تبدیلی ها به خاطر مصلحت های  شخصی والی  ولایت صورت گرفته .اما تا هنوز از وزارت داخله درین زمینه هدایت صادر نشده است.
4:- دگروال عبدالله لعل زاد قوماندان امنیه تولک تبدیلا بحیث قوماندان امنیه پسابند.
5:- دگروال عبدالبصیر حفیظی قوماندان پسابند تبدیلا بحیث قوماندان امنیه ولسوالی تولک.
6:- وگروال محمد عظیم آواره جدید التقرر بحیث قوماندان امنیه دولینه.
تعهد قوماتدان امنیه ولایت غور مبنی بر دستگیری قاتلین حاجی گل.
 جمعه 21 میزان 1385 برابر با 12 اکتوبر 2006     
درپی اجتماع إعتراض آمیز صد ها تن از هواداران حاجی گل در ولسوالی شهرک ولایت غور؛برید جنرال شاه  جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور صبح امروز جمعه وارد آن ولسوالی گردید.     قوماندان امنیه ولایت غور حین صحبت در مسجد جامع ولسوالی شهرک سوگند یاد کرد تا قاتلین حاجی گل را که چند روز قبل توسط افراد مسلح در منطقۀ ناسفنج ولسوالی شهرک به قتل رسیده بود ؛دستگیر وبه پنجه قانون بسپارند.. درین اجتماع یکتعداد از طرف داران مرحوم حاجی گل که از ولسوالی های شهرک ؛تولک؛ تیوره؛ساغر ودو لینه به محل آمده بودند مصرانه  خواستار دستگیری عاملین قتل حاجی گل گردیده.مؤفقیت دولت را درمورد تأمین امنیت مربوط به عملی شدن تعهداتش درین زمینه خواندند – قوماندان امنیه ولایت غور نیز با مردم اظها هم آهنگی نموده به مردم اطمینان داد تا درین زمینه اقدام جدی نماید
کا ر إعمار چهار باب مکتب متوسطه در ولسوالی لعل وسر جنگل به پایه إکمال رسید. 
پنجشنبه 20 میزان 1385 برابر با 12 اکتوبر 2006
طبق گذارش های های واصله از ولسوالی لعل وسر جنگل ولایت غور چهارباب مکتب متوسطه که جدیدا إعمار گردیده از طرف استاد محمد قاسم علم ولسوال آن ولسوالی افتتاح گردید.سنگ تهداب مکاتب مذکوردر سال 1384 توسط استاد محمد قاسم علم ولسوال لعل گذاشته شده بود که ملغ 355358 دالر آمریکائی هزینه داشته به کمک مالی کشور جاپان وشرکت ساختمانی{ نگین آسیا} وبمسئولیت وسر پرستی محترم غلام حسین کربلائی طور پخته واساسی إعمار وبا اکمال تمام لوازم درسی چون میز وچوکی وتسهیلات چاه آب وبد رفت در محضر هیئت وولسوال لعل وسر جنگل به ادارۀ معارف آن ولسوالی سپرده شد.
این مکاتب در مناطق کرمان- چشمۀ پادشاه -دهن چکه ودهن قلعچه موقعیت دارد مکتب متوسطه کرمان مربوط به نسوان بوده ودر سائر مکاتب شاگردان اناث وذکور یکجا درس میخوانند.
متنفذین ومحاسن سفیدان ولسوالی لعل وسر جنگل طی نشست مکاتب فوقالذکر را به شرح ذیل نامگذاری کرده اند.
مکتب مــتوســطــۀ دهــن چـکه بــنام ملک اشــتر {رح}
مکتب مــتوسطــه چشمۀ پادشــاه بنــام ابوذر غفاری رح
مکتـب مــتوسـطه کـــرمـــــان بنــام صــدیقـــــۀ کـــبری
مکتب متوسطه دهن قلعچه بنام شهید حاجی سید ناصری
لیســۀ  ذکور مر کــز بنام حضرت امام علی علیه السلام
لیســۀ اناث مــرکز بنام حضرت زینب سلام الله علیـهـــا .
یکی از متنفذین ولسوالی شهرک به قتل رسید.
 سه شنبه 18 میزان 1385 برابر 10 اکتوبر 2006
طبق راپور های واصله از ولایت غور حاجی گل ولسوال سابق ولسوالی شهرک در اثر حمله افراد مسلح در منطقۀ ناسفنج آن ولسوالی به شهادت رسید. حاجی گل فرزند حاجی سلطان از منطقۀ سبستی ولسوال شهرک از شخصیت های بر جستۀ دوران جهاد ومقاومت میباشد.وی بعد از پیروزی مجاهدین به حیث ولسوال شهرک تعین شد وتا ظهور طالبان ولسوال آن ولسوالی بود وبعد از سقوط طالبان مجددا به حیث ولسوال شهرک انتخاب شد ودر سال 1383 به حیث ولسوال ساغر تعین گردید واز سال 1384 به بعد وظایف دولتی را ترک وبه کار شخصی مصروف بود.حاجی گل از متنفذین سر شناس منطقه بود که از طرف مقام ولایت وقوماندانی امنیه غور به وی وظیفه سپرده شد تا به کمک مسئولین امنیتی  سلاح ومهمات افراد غیر مسئول را جمع آوری وبه دولت تسلیم دهد.او حین اجراء این وظطفه صبح امروز سه شنبه دهم اکتوبر طی یک کمین از طرف افراد مسلح نامعلوم به شهادت رسید  انا لله وانا الیه راجعون.
نوت: پیشبینی میشود که اوضاع امنیتی در اکثر مناطق ولسوالی شهرک از کنترول خارج شده. شرائط ناگوار در انتظار دولت ومردم است.مولوی نسیم قاضی محکمۀ ابتدائیه شهرک نیز از متحدین واقوام حاجی گل بود که یکجا با ولسوال شهرک در سال جاری به قتل رسید.با وقوع حادثۀ اخیر إعتمادمردم از ادارۀ دولت در غور جدا کاسته خواهد شد.وهرکس مکلف است با حمل سلاح خودش امنیت خودرا تأمین نماید
پنج تن به اتهام دو قضيۀ اختطاف بازداشت گرديد :
 غور آژانس خبرى پژواک ، ١٦ميزان
يک اختطاف شونده درولايت غورکشته شد و يک اختطاف شوندۀ ديگردرولايت هرات  رها گرديد,  پوليس، به اتهام اين دو قضيه، پنج تن را دستگير کرده است . جنرال شاه جهان نورى قوماندان امنيۀ ولايت غور به آژانس خبرى پژواک گفت که يک مرد ميان سال بنام جمهور،يکهفته قبل درقريۀ اعلاى غورى ولسوالى شهرک اين ولايت اختطاف گرديد و اختطافگران ،بعد از آنکه خانوادۀ وى در بدل رهايى اش  پول ندادند، او را با ضرب گلوله به قتل رساندند. جنرال نورى افزود که جسد مقتول روز گذشته درهمان قريه بدست پوليس افتيده و پوليس يکتن را بنام  محمد  به اتهام اين قتل، دستگيرنموده است .  قوماندان امنيۀ غور ادعا کرد که متهم به اختطاف و قتل فرد نامبرده اعتراف نموده و يک ميل کلاشنکوف با پنج شاجور مرمى و سه عدد بمب دستى نيز، ازم��زل وى بدست آمده است
محاکمۀ یک  متهم به بیست سال جبس در ولایت غور .
 یکشنبه 16 میزان 1385 برابر با 08 اکتوبر 2006 
ملا احمدشاه به جُرم قتل دوکارمندافغان موسسۀ بين المللى ورلدويژن دريک محکمۀ علنى توسط محکمۀ ديوان امنيت عامۀ ولايت  غور به (٢٠) سال حبس، محکوم گرديد.  يک داکتر افغان مؤسسه ورلد ويژن World vision و راننده اش به تاريخ اول اسد سال جارى در منطقه شمسه گل ،حدود ٩٠ کيلومترى چغچران مرکز ولايت غور، توسط افراد مسلح ناشناس  به قتل رسيدند و پوليس دو روز بعد آن،ملا احمد شاه را به اتهام  عضويت در تنظيم القاعده و قتل اين  دو تن  دستگير  نمود.  قاضى عبدالمجيد رييس محکمۀ ديوان امنيت عامۀ ولايت غور به آژانس خبرى پژواک گفت که  ملا احمد شاه روز گذشته، طى محکمۀ علنى با حضور مردم و مسؤولين اين ولايت به جُرم خود مبنى بر قتل دو کارمند افغان موسسۀ ورلد ويژن اعتراف کرد و بعداً حکم ٢٠ سال حبس بر وى صادر شدقاضى عبدالمجيد افزود که  ملا احمد شاه  اقرار نموده است که او از سوى طالبان اکمال ميشد و  با کُشتن اين دو کارمند ورلدويژن ، توانست  هدف خود را پياده کند. موصوف علاوه کرد که دوسيۀ مُتهم در جريان گرفتارى در څارنوالى امنيت ملى ولايت غور درج وثيقۀ شرعى  شده بود و او اکنون در محکمۀ علنى به جُرم خود اعتراف نمود . جنرال شاه جهان نورى قوماندان امنيۀ ولايت غور با تائيد محکمه و صدور ٢٠ سال حبس بر ملا احمد شاه ، به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها متهم را بعد از دستگير کردن به امنيت ملى سپرده بودند. اين درحاليست که دو محافظ افغان مؤسسه بين المللى ورلد ويژن ، بعد از اختطاف در ولسوالى بالا مرغاب ولايت بادغيس به تاريخ  ٦سنبله سال جارى ،توسط طالبان  کشته شدند. مؤسسۀ ورلد ويژن  درافغانستان به شمول ولايات بادغيس و غور در بخش هاى  صحى و اجتماعى  فعاليت  دارد. قرار معلومات سايت انترنيتى،مؤسسه ورلد ويژن  تا کنون حدود ١٠٠ ميليون تن را در بخش صحت و بخش هاى اجتماعى در پهلوى افغانستان در ٩٦ کشور ديگر کمک نموده است .