آرشیف

2018-3-13

جام غور

وکلا و زورمندان غور، پروژه های انکشافی را در مناطق خود تطبیق میکنند

مسوولان اداره محلی غور می گویند که اعضای مجلس نمایندگان و زورمندان، پروژه های انکشافی را بدون در نظرداشت نیازمندی های عموم، در ولسوالیها و قریه جات دلخواه شان تطبیق میکنند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور، می گوید که مداخله مستقیم وکلای پارلمان و زورمندان در این ولایت باعث شده تا پروژه های انکشافی به گونه نا متوازن و بدون در نظرداشت نیازمندی ها در مناطق و ولسوالیهای دلخواه این افراد، تطبیق گردد.
آقای خطیبی نخواست نامی از این‌زورمندان‌و‌وکلای پارلمان را بگیرد.
در همین حال، عبدالبصیر قادری،‌ عضو شورای ولایتی غور نیز از مداخله برخی از افراد با نفوذ در سوق دادن پروژه های انکشافی در این ولایت سخن می گوید.
آقای قادری گفت، در جریان سال مالی ۱۳۹۶ بیش از ۶۰ درصد پروژه‌های انکشافی در ولسوالی‌های فیروزکوه و لعل و سرجنگل تطبیق شده و حدود ۴۰ درصد دیگر آن در هشت ولسوالی محروم و توسعه نیافتۀ این ولایت عملی شده است.
به گفته آقای قادری، عدم توازن در تطبیق پروژه های انکشافی در آن ولایت سبب شده تا بیشتر باشندگان ولسوالی ها و مناطق انکشاف نیافته این ولایت دست به نا امنی بزنند.
اما، شفیق وکیل، رئیس اقتصاد غور نا امنی را در برخی از ولسوالی ها دلیل نبود توازن در پروژه های انکشافی عنوان میکند.
گزارش نیز از تطبیق پروژه های بی کیفیت در این ولایت منتشر شده و دلیل آن نیز نبود نظارت از روند کار و دست بدست شدن این پروژه ها عنوان شده است.
 
سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶ برابر است با ۱۳ مارچ ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور