آرشیف

2020-7-21

جام غور

ولسوال تیوره غور: دو جنگجوی طالبان از سوی یک دختر کشته شدند
 
یک دختر در غور پس از تیرباران شدن پدر و مادرش از سوی طالبان دو جنگجوی طالبان را کشت و یک تن را زخمی کرد.
 
محمد رفیق اعلم ولسوال تیوره ولایت غور به رادیو آزادی گفت که دوشب پیش طالبان در حمله شان بر یک خانه فرمانده محلی، او را همراه با خانم و یک فرد دیگر تیرباران کردند.
 
به گفته ولسوال تیوره پس از تیرباران این فرمانده، دختر خرد سالش بر طالبان تیر اندازی کرد که در نتیجه دو جنگجوی طالبان کشته و معاون عمومی استخبارات این گروه زخمی شد.
 
آقای اعلم گفت که دلیل تیرباران این فرمانده از سوی طالبان تا اکنون مشخص نشده و فرزندانش در مصونیت به سر می‌برند.
 
گروه طالبان در این مورد تا اکنون چیزی نگفته است.
 
٢٩ سرطان ١٣٩٩
 
رادیو آزادی