آرشیف

2018-11-11

جام غور

ولسوالی چهارسدۀ غور از محاصرۀ مخالفین بیرون شد

پولیس غور می گوید که ولسوالی چهارسدۀ این ولایت که از یک ماه به این سو، در محاصره مخالفین قرار داشت، سر انجام با کشته شدن ٩ طالب و زخمی شدن ٢٧ تن دیگر درهم شکست.
مل پاسوال شاه آغا شتاب قوماندان امنیه غور، به آژانس خبری پژواک گفت که با گذشت یک ماه که ولسوالی چهارسده در محاصرۀ طالبان قرار داشت، نیروهای امنیتی از چند روز به این سو عملیات ویژۀ زمینی و هوایی بر مواضع طالبان را آغاز کرده و کمربند مهم این گروه را درهم شکسته و شام دیروز آنان را متواری ساختند.
موصوف افزود که در این نبرد، ٩ طالب کشته و ٢٧ تن دیگر شان زخمی و از نیروهای امنیتی دو کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.
به گفته او، در حال حاضر از طریق هوا مواد خوراکی و تجهیزات نظامی، به حد کافی به ولسوالی چهارسده فرستاده شده و نیروهای کماندو نیز در ساحات آن ولسوالی جابجا شده اند.
با این حال، شش سرباز زخمی نبرد ولسوالی چهارسده که با سه روز تاخیر به شفاخانه ولایتی غور انتقال یافته اند، در صحبت به پژواک از عدم توجه سران حکومت محلی و مرکزی انتقاد کرده، می گویند که ٣٥ شبانه روز را در برابر طالبان، با مواد کم خوراکی و کمبود تجهیزات جنگی رزمیده اند.
محمد شریف قاضی زاده داکتر موظف شعبه عاجل شفاخانه ولایتی غور، گفت که وضعیت صحی چهار سرباز زخمی خوب است؛ اما دو تن دیگر در وضعیت صحی خوب تری قرار ندارند.
طالبان در این مورد تا به حال چیزی نگفته اند.
ولسوالی چهارسده غور، یکی از ولسوالی های کوهستانی در يکصد کیلومتری شمال مرکز ولایت غور موقعيت دارد که از سه سال به این سو، تمام راه های زمینی آن به روی مقام های حکومتی به ویژه نیروهای امنیتی مسدود است و مواد خوراکی و تجهیزات  نیروهای امنیتی، از طریق هوا اکمال می گردد.
 
یکشنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۷ برابر است با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸