آرشیف

2017-7-28

جام غور

ولسوالی تیوره به تصرف دولت درآمد

نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی به رهبری داکتر محمد ابراهیم ملکزاده ولسوالی تیوره ولایت غور را از نزد طالبان تصرف کردند.
غلام ناصر خاضع والی غور با تایید این خبر می گوید که درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در مناطق چهاردر و یخن ادامه دارد.
به نقل از والی غور طالبان تلفات سنگین را متحمل شدند که آمار دقیق آن روشن نیست.
مردم محل نیز تصرف ولسوالی تیوره را تایید میکنند و می گویند که درگیری در حال حاضر در مناطق خواجه غار و کوتل سیاه جریان دارد.
جمعه ۶ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۲۸ جولای ۱۳۹۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور