آرشیف

2020-11-18

جام غور

وضیعت زنده گی دشوار وطاقت فرسای باشنده گان قراء لفرا، شویج و فیاق ولایت غور!
مناطق شویج، لفرا، فیاق از قراء و قصبات دور افتاده ساحات تاریخی غرجستان مربوط فیروزکوه مرکز ولایت غور است. این منطقه ی صعب العبور وکوهستانی در160 کیلومتری شمال غرب فیروزکوه دربین دره های تنگ وسبززیبا واقع گردیده است، شغل این مردم دهقانی، مالداری وتربیه حیوانات است، درطول سالهای گذشته واکنون از طریق دولت وموسسات کمک دهنده در تمام بخش های انکشافی واجتماعی و بخصوص درحصه تهیه منابع  آب آشامیدنی وشبکه های آبرسانی سولری توجه صورت نگرفته،  مردم این منطقه بالای کوه های سربه فلک کشیده سفیدکوه و دربین دره ها به دهقانی شبانی مشغول می باشند اکثر مناطق کوهستانی شویج آب آشامیدنی برای انسان ها وحیوانات شان وجود ندارد  از هرخانه یک نفر روزانه آب آشامیدنی را از فاصله 10 الی 15 کیلومتر  از داخل دره ها ذریعه حیوانات شان انتقال میدهند. در بعضی قسمت های این منطقه توسط حوض های خاکی آب های باران، برف را ذخیره مینمایند، که به مرور زمان این آب گندیده شده سبب بروز امراض مختلف می شود، این حوض ها بعد ازمدت کوتاه خشک می گردد،
قراء لفرا، شویج  و فیاق راه و سرک ندارد، فاصله آن ازفیروزکوه بطول(160) کیلومتر تاآخرین قریه جات آن منطقه می باشد تنهابرنامه همبستگی ملی دراین مناطق فعالیت کرده است مردم قراء متذکره درنهایت فقرومشکلات زنده گی مینمایند، این منطقه با ولایات فاریاب وبادغیس هم سرحد می باشد- کلینیک ومکاتب شان تعمیرندارد. از شاگرد ومعلم مسلکی خبری نیست، راه وسرک های ارتباطی ومواصلاتی دراین قرا بامرکزولایت غور ودیگرساحات ساخته نشده است، وراه های خامه ابتدای وجود دارد نهایت دشوار گذر است در موسم زمستان ارتباط این منطقه با جهان بیرون قطع است باید دولت مانند دیگرساحات ولایت غور پروژه های انکشافی مانند تهیه آب صحی آشامیدنی، برق، تعلیم وتربیه وکلینیک صحی راه های ارتباطی جهت رفع مشکلات مردم منطقه یادشده توجه لازم مبذول دارند.
منطقه فیاق، شویج  ولفرا غرجستان دارای( 72 ) قریه وقشلاق درقالب (37) شورای همبستگی ملی  می باشد ازمدت چند سال است که زیرحاکمیت طالبان قراردارند اهالی آن منطقه خواهان صلح وامنیت دایمی می باشند. همیشه تقاضای عرضه خدمت رسانی را از دولت به محیط ومنطقه خویش دارند، ولی متاسفانه تاکنون خدمات قابل ملاحظ از جانب دولت و موسسات مقیم غور در آن منطقه صورت نگرفته است. به یعقین هرمسوول که پلان خدمت رسانی را درآن منطقه روی دست گیرد خالی ازثواب نخواهدبود.
سیرت
فیروزکوه
28 عقرب 1399
 
وضیعت زنده گی دشوار وطاقت فرسای باشنده گان قراء لفرا، شویج و فیاق ولایت غور!