آرشیف

2019-3-18

جام غور

وزیر داخله افسر غوری را مورد نوازش قرار داد

محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله یکتن از افسران متعهد و وظیفه شناس پولیس ملی کابل را مورد نوازش ودلجویی قرار داد.
لومری څارن محمد یاسین غوری افسر قطعه 01 کمربند شهری پولیس ملی کابل، روز گذشته هنگام بازرسی واسطه های زرهی و بدون مجوز در چهارراهی احمد شاه مسعود از سوی یکتن از وکلای پارلمان حین انجام وظیفه مورد توهین و ضرب و شد قرار گرفته بود.
وزیر امور داخله اظهار داشت که افسر نامبرده فرزند متعهد وبا افتخار این سر زمین است و وظیفه مقدس خویش را در جهت مصوونیت و امنیت سالم شهروندان کابل به وجه احسن انجام داده است فلهذا حمایت وپشتیبانی همه جانبه وزارت امور داخله و شهروندان شریف افغانستان را با خود دارد.
وزیر امور داخله افزود حفظ حیثیت و وقار پولیس ملی کشور در سرخط برنامه های این وزارت قرار دارد و با تمام توان و قوت از وقار وحیثیت منسوبین پولیس ملی حراست می نماید.