آرشیف

2017-3-1

جام غور

وزرای فواید عامه و شهرسازی: ما از بی توجهی خود به مردم غور، خجالتیم

سه وزیر کابینه دولت به هدف بازدید از ولایات کم انکشاف یافته روز چهارشنبه (۱۱ حوت ۹۵) به ولایت غور سفر نمودند، وزرای فواید عامه و شهرسازی بعد از دیدن وضعیت شهر و جاده های فیروزکوه، در حضور رسانه ها و مردم گفتند:"ما از کم کاری و بی توجهی به مردم غور، خجالتیم".
نصیر احمد درانی وزیر احیاء و انکشاف دهات، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن قبل از چاشت روز چهارشنبه به فیروزکوه، مرکز ولایت غور، سفر نمودند.
غلام ناصر خاضع والی غور، فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی و شاروال فیروزکوه در مورد نیازمندی های موجود در آن ولایت صحبت نمودند.
والی غور گفت، نبود سرک های اسفالت، عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی، عدم شغل و کار برای جوانان تحصیل کرده از جمله نیازمندی های مردم غور بوده که رسیدگی به آن از وظایف دولت است.
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور ضمن برشمردن نیازمندی های موجود در آن ولایت، خطاب به وزرای کابینه گفت:" امیدواریم سفر تان جنبه تشریفاتی و نمایشی در تلویزیها نباشد، مردم ما شدیدآ نیازمند کار و انکشاف هستند".
سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی در حضور مقامات اداره محلی، مردم و رسانه ها به کم کاری و بی توجهی در قبال مردم غور اعتراف کرد و گفت:" فکر میشود که غور جزء از بدنه کشور نباشد، از اینکه در چند سال گذشته به این ولایت توجهی صورت نگرفته، خجالتیم".
وی گفت، رئیس جمهور همواره تاکید دارد تا توجه بیشتر به ولایات کم انکشاف یافته و دور افتاده صورت گیرد و ما امروز با دست پر به این ولایت آمدیم.
آقای نادری گفت، واقعن شرم آور است که تاحال دسترسی به آب آشامیدنی صحی در شهر فیروزکوه را نداریم.
وزیر شهرسازی از تطبیق 18 پروژه در سال جدید مالی اطمینان داد و گفت، در آینده نزدیک هیئتی را جهت سروی این پروژه ها به غور میفرستد.
محمود بلیغ وزیر فواید عامه نیز از عدم توجه دولت به غور اظهار تاسف کرد و گفت:"احساس شرمندگی میکنم".
آقای بلیغ از تکمیلی پروسه تدارکات کار 152 کیلومتر سرک از ولایت هرات به طرف غور و همچنان 45 کیلومتر سرک از ولسوالی یکاولنگ بامیان به طرف ولسوالی لعل و سرجنگل غور، خبر داد.
وی گفت، به زودترین فرصت امور تدارکاتی این پروژه ها تکمیل و کار ساخت و ساز این جاده ها آغاز خواهد شد.
وزیر فواید عامه گفت:"آنچه گفتم عمل میکنم، وعده های خارج از توان خود را نمیدهیم و تلاش ما عمل در کار است".
نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات از منظوری بودجه 30 ملیون دالر در سال آینده خورشیدی خبر داد که در عرصه انکشاف روستاها در غور تطبیق می گردد.
این سه وزیر دولت بعد از چاشت همین روز دوباره غور را به قصد کابل ترک گفتند.
 
چهارشنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۵ برابر است با اول مارچ ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور