آرشیف

2018-4-4

جام غور

وزارت زراعت در غور ۱۰۱ جریب باغ پسته می‌سازد

 
 
برای نخستین بار در ولایت غور، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بیش از یک صد جریب باغ پسته می‌سازد. این باغ‌ها را وزارت زراعت، از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری «NHLP» برای باغداران این ولایت در هفت ولسوالی احداث می‌کند.
عبدالتواب تائب، رییس زراعت، آبیاری و مالداری غور گفت، ۳۵ جریب درولسوالی دولتیار، ۳۳ جریب در فیروزکوه ، ۵ جریب درولسوالی تیوره، ۱۰ جریب درولسوالی شهرک، ۱۰ جریب در ولسوالی ساغر، ۲ جریب درولسوالی تولک و ۶ جریب درولسوالی دولینه برای ۴۱ دهقان مطابق به معیارهای پروژه وعلاقمندی دهاقین احداث می گردد.
 
آقای تائب گفت: «نظر به موقعیت جغرافیایی، توپوگرافی ناهموار، کمبود زیرساخت‌های آبیاری و حاکم بودن روش‌های عنعنه‌ای و سنتی کشت، درآمد دهقانان به دلیل کمبود حاصلات، بسیار پایین است، اما ما از دو سال بدین‌سو اولویت‌های بخش زراعت را مشخص کردیم و تلاش داریم تا با معرفی گیاهان و درختان با ارزش بالا و ایجاد تغییر در روش کشت محصولات، درآمد دهقانان این ولایت را افزایش بدهیم که پسته یکی از میوه‌جات خشک و با ارزش و دارای بازار خوب داخلی و بیرونی است.»
وی افزود، با آن که اقلیم این ولایت سرد است، ولی نظر به توافق درخت پسته با حرارت تا منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد، این ولایت می‌تواند بستر مناسب برای رشد و توسعه این درختِ دارای ارزش بلند باشد.
ریاست زراعت هم‌چنان می‌گوید که به دلیل نبود راه‌های درست مواصلاتی، صادرات میوه‌های تازه از این ولایت با دشواری‌های زیادی همراه است، اما میوه‌ی خشک از جمله پسته می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی و درآمد دهقانان و باغداران این ولایت شود.
برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، ۱۰۱ جریب باغ پسته را برای ۴۱ دهقان در هفت ولسوالی ولایت غور می‌سازد.
باید گفت در ولایت بادغیس نیز وزارت زراعت پیش از این صدها جریب باغ پسته ساخته است.
از ایجاد باغ‌های پسته در کم‌تر از دو سال اخیر به عنوان ابتکاری برای بهبود اقتصاد باغداران و دهقانان و برنامه‌ای برای افزایش صادرات میوه‌ی خشک با ارزش کشور یاد می‌شود.
 
چهارشنبه ۱۵ حمل ۱۳۹۷ برابر است با ۴ اپریل ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور