آرشیف

2019-9-18

جام غور

ورزشکاران از کمک های موسسه خیریه جام غور مستفید شدند

موسسه خیریه جام غور در ادامه کمک های بشردوستانه اینبار کمیته بانوان ورزشکار و کمیته های جوانان فدراسیون فوتبال ولایت غور را مساعدت نمود.
حمیدالله ژواک مسوول موسسه خیریه جام غور می گوید که این کمک ها شامل انواع بنداژ ها، دستمال کاغذی، بسته های کاغذ های مرطوب، انواع دستکش ها، پخته، لوازم بهداشتی و کمک های اولیه برای ورزشکاران بوده که در صورت وقوع حادثات در جریان بازی ها از این مواد برای تداوی ابتدایی ورزشکاران استفاده می گردد.
آقای ژواک گفت، موسسه خیریه جام غور بخاطر بهبود کار های اداری فدراسیون فوتبال ولایت غور یک پایه کمپیوتر لبتاب را نیز به این اداره کمک نموده که در آینده میز و چوکی و دو پایه کمپیوتر لبتاب دیگر را نیز در اختیار این اداره قرار خواهند داد.
جان محمد حیدری، رییس فدراسیون فوتبار ولایت غور می گوید که یگانه نهاد که در چند سال فدراسیون فوتبال را مساعدت نموده موسسه خیریه جام غور است، وی ضمن قدردانی از مساعدت این نهاد خیریه از مسوولان آن خواست تا در رشد و بهبود ورزش بویژه تشویق زنان ورزشکار مساعدت های شان را ادامه دهند.
آقای حیدری گفت، موسسه خیریه جام غور قبل از این برای کمیته ورزشکاران دارای معلولیت ده ها عراده ویلچیر، کمپیوتر، میز و چوکی، خیمه، مواد بهداشتی و کمک های اولیه را مساعدت نموده و امیدواریم روند مساعدت ها با ورزشکاران ادامه یابد.
عبدالله امانی، مسوول کمیته مربی های فدراسیون فوتبال غور می گوید که قبل از این در صورت وقوع حادثات در جریان بازی ها آنان به هیچ نوع مواد بهداشتی و کمک های اولیه دسترسی نداشتند. وی گفت، برخی از این مساعدت ها برای تیم های ورزشی توزیع گردید و برخی دیگر نزد آنان حفظ است و در جریان ورزش در میدان های ورزشی استفاده خواهند کرد.
در همین حال، ماه پیکر غفوری، مسوول کمیته بانوان ورزشکار با ابراز خرسندی از مساعدت های موسسه خیریه جام غور از تمامی دست اندرکاران این نهاد قدردانی نموده و از آنان خواست تا با ادامه همکاری های شان در رشد ورزش و تشویق بانوان ورزشکار تلاش ها و مساعدت های شانرا دریغ نورزند.
موسسه خیریه جام غور از حدود یک نیم دهه به اینسو در بخش های صحت و معارف در حوزه غرب کشور بویژه در ولایت غور فعالیت دارد، این نهاد بعد از بررسی نیازمندی های نهاد های تعلیمی و صحی دولتی و غیر دولتی با آنان کمک های چون توزیع کمپیوتر های لبتاب-دسکتاب، میز و چوکی، ویلچیر، قرطاسیه، پرنتر، مواد بهداشتی، کمک های اولیه صحی، تخت و دوشک ها برای مراکز صحی، لباس کارکنان صحی، الماری و دیگر مواد مورد نیاز را انجام میدهد.
 
چهار شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ برابر است با ۱۸ سبتامبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور