آرشیف

2015-1-20

جام غور

واژگون شدن کاماز ۵ کشته و زخمی برجا گذاشت

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۲۰ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
از اثر واژگون شدن یک عراده موتر نوع کاماز در شرق بند سلما ولسوالی چشت شریف ولایت هرات، یک تن کشته شد و ۴ تن دیگر زخم برداشت.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید این موتر که از غور به هرات درحرکت بود از اثر بی توجهی راننده (کلینر عوض راننده رانندگی میکرد) واژگون گردیده است.