آرشیف

2022-1-12

جام غور

واژگون‌شدن یک موتر در نیمروز جان دو تن را گرفت

دفتر رسانه‌های فرماندهی امنیۀ نیمروز با پخش خبرنامه‌یی گفته که این روی‌داد امروز در مسیر شاهراه نیمروز_دلارام، در دوراهی موسوم به «چخانسور» رخ داده است.

در خبرنامه آمده است:« براثر بی احتیاطی دریور موتر نوع فولدر از جاده منحرف شده وباعث جان باختن دو تن گردیده است.»

براساس خبرنامه، این روی‌داد در اثر بی‌پروایی رانندۀ یک موتر نوع «فیلدر» رخ داده است که در آن دو تن جان باخته‌اند.