آرشیف

2006-6-9

جام غور

والی ولایت غور از بی توجهی وزارت خانه ها به آن ولایت شکایت کرد

والی ولایت غور از بی توجهی وزارت خانه ها به آن ولایت شکایت کرد
یکشنبه 25 سرطان 1385 برابر با 16 جولای 2006
شاه عبدالأحد افضلی والی ولایت غور از پیامد های خشکسالی در ان ولایت اظهار نگرانی نموده مقامات دولت در کابل را نسبت به غور بی توجه خواند او طور نمونه از کمک های ناچیز وزارت زراعت یاد آوری نموده گفت در حالیکه هشتاد در صد اهالی ولایت غور به شغل زراعت ومالداری مصروف اند هیچنوع نوع کمک جهت بهبود زراعت درین ولایت صورت نگرفته وی علاوه نمود غور با داشتن دریا های چون مرغاب هریرود وفراه رود هیچ استفاده ازین آب ها کرده نمیتواند فعلا ریاست زراعت ولایت غور دوعراده تراکتور دارد که از ریاست زراعت هرات  به وی کمک شده .یکی آن کار نمیکند .و اما وزارت زراعت هیچنوع همکاری نکرده است
پنج فرد مسلح به اتهام اختطاف دو طفل دستگير گرديد 
چغچران آژانس خبرى پژواک ، ٢١سرطان
پنج تن مسلح به اتهام اختطاف دو طفل در ولسوالى پسابند ولايت غور دستگير و اطفال به خانواده هاى  شان سپرده شد. جنرال شاه جهان نورى قوماندان امنيه ولايت غور به آژانس خبرى پژواک اظهار داشت که اين افراد باشنده ولايت هلمند بودند که   عوض محمد ١٢ ساله و توريالى ١٠ ساله را از کوچى هاى ولسوالى پسابند اختطاف نموده  و ميخواستند آنها را به سوى هلمند  انتقال بدهند که روز گذشته ، توسط پوليس دستگير شدند. جنرال نورى افزود که  اختطاف کننده گان ، مسلح با چند ميل تفنگ يازده تکه و تفنگچه پاکستانى  بودند و ميخواستند اين دوطفل  را  در يک عراده موتر باى فور قاچاق  نمايند که سلاح ها و موتر نيز بدست پوليس افتاده  و اطفال به خانواده هاى شان تسليم داده شده است. قوماندان امنيه غور  ادعا کرد که رباينده گان اعتراف نموده اند که دو طفل ياد شده را به هلمند ميبردند، ولى احتمال داشت که اطفال را به خارج قاچاق نمايند. نورى  علاوه  کرد که اين اولين واقعۀ اختطاف در ولايت غور است . در هرات همسايه ولايت غور نيز اطفال اختطاف ميشوند که به گفتۀ سيد حسين انورى والى هرات ، پوليس يک هفته قبل  دو تن را به اتهام اختطاف يک طفل درمنطقه پل پشتون ولسوالی انجيل اين ولايت  با دو عراده موتر ويک ميل تفنگچه  دستگير نمود .  به گفته انوری ، اين افراد دو ماه قبل ، فايق ٤ ساله باشنده ناحيه پنجم شهر هرات را اختطاف نموده ودربدل رهايی وی ، خواستار پرداخت ١٥٠ هزار دالر  از فاميلش گرديده بودند
مکتب متوسطه مناک ولسوالی ساغر تخریب گردید. 
پنجشنبه 22 سرطان 1385 برابر با 13 جولای 2006
افراد مسلح ناشناس که از تبار خفاشان تاریک دل وشب تاز اند شب 21 سر طان  مکتب متوسطۀ مناک ولسوالی ساغر ولایت غور را به آتش کشیده این کانون علم ومعرفت را به خاک یکسان کردند. مکتب مناک بعد ازلیسۀ شیخ محمد ساغری از مکاتب تاریخی ومؤثر ساغر بحساب میرفت که آتش جهل بنیادش را بخاک یکسان نمودند. هرچند عاملین قضیه معلوم نیست اما تخریب مکتب محل آموزش وپرورش  میرساند که عاملین این قضیه دشمنان علم معرفت و انسانیت اند.  جستجو ورد یابی عاملین این جنایت نا بخشودنی از طرف همه اهالی منطقه ادامه دارد.
 
ساکنين کمپ شيدايى هرات حاضر به تخليه آن نيستند 
آژانس خبرى پژواک،٢٠ سرطان  
مسؤولين ولايت هرات به بيجا شده گان کمپ شيدايى دو روز ديگر وقت داده اند تاکمپ را تخليه کنند،اما آنان اصراردارند که  تا دَم مرگ حاضر به ترک کمپ نخواهند بود . حدود ١٥٠٠ خانواده از ولايات غور، بادغيس و فارياب به علل جنگها و خشکسالى  از ده سال بدينسودرکمپ شيدايى واقع در١٥ کيلومترى شرق شهر هرات زيست دارند. شاه محمد مُحق رئس عودت مهاجرين ولايت هرات به آژانس خبرى پژواک گفت که  طبق تقاهم هيئت رياست عودت مهاجرين با بيجا شده گان ، قرار بود آنها تا ماه حمل سال جارى به طور داوطلبانه به ولايات شان برگردنداما آنها حاضر به برگشت نگرديدند تا آنکه اين مدت الى تاريخ ٢٢ سرطان تمديد شده است که  در غير آن، منازل شان توسط بلدوزر ويران و به زور  اخراج خواهند شد .محق افزود  که براى ساکنين کمپ   ابلاغ شده است که  کميسارى عالى ملل متحد   UNHCR  آنها را مجانى به ولايات شان انتقال مى  دهد و دولت يک يک نمره زمين   براى شان درمناطق شان  توزيع مى نمايد، اما  آنها حال حاضر بر برگشت  نمى  باشند.  رئيس عودت مهاجرين ولايت هرات  علاوه کرد که کمپ ملکيت دولت بوده وکمکهاى موسسات بين المللى نيزقطع  مى  باشد، ��يجا شده گان مجبور اند که منطقه را تخليه نمايند . به گفتۀ وى، درجريان امسال دو هزار فاميل از طريق رياست عودت مهاجرين هرات و کمک کميسارى عالى ملل متحد به ولايات شان مجانى انتقال شده اند.
همچنان همايون عزيزى رئيس شوراى ولايتى هرات مى  گويد که  ساکنين کمپ با آنها وعده نموده بودند که به طور داوطلبانه به ولايات شان بر مى گردند، ولى حالا حاضر به برگشت نيستند. عزيزى گفت که  امنيت در ولايات  اين بيجا شده گان   حکمفرما بوده  و بايد به مناطق اصلى شان برگردند. اما ساکين کمپ ، اوضاع فعلى را براى برگشت شان مساعد نمى دانند. گل احمد ٤٥ ساله  باشندۀ اصلى ولايت فارياب  که با يازده عضو فاميلش در اين کمپ مستقر است، گفت : (( اگر کشته هم شويم حاضر به برگشت نيستم چرا که امنيت وجود نداشته و خشکسالى زنده گى مردم را تهديد مى کند.)) وى ادعا کرد که هنوز هم قوماندانان سابق محلى در ولايت فارياب حاکم بوده و مردم را آزار و اذيت مى  کنند. بى بى نور باشندۀ اصلى ولسوالى شهرک ولايت غور که با هفت عضو خانواده اش در اين کمپ زيست دارد، اظهار داشت که خشکسالى در غور نيز سايه افگنده و آنها در آنجا  زمين و خانه ندارند که زنده گى خود را به پيش ببرند. آنها مى  گويند که تا حال  بدون کمکهاى خارجى در کمپ به سر برده و در آينده نيز مى  خواهند با مُزد خود در اينجا زنده گى نمايند. در اوايل بيش از ١٢ هزار خانواده در اين کمپ مسکن گزين بودند.  چنين مشکلاتى دامنگير حدود پنجصد فاميل بيجا شدۀ ولايات  غور، بادغيس ، فراه و فارياب درکمپ مسلخ هرات نيز بوده و آنها تا حال حاضر به برگشت به مناطق اصلى شان نمى باشند.  طى سالهاى گذشته  هزاران ساکن اين کمپ به ولايات شان عودت نموده  اند.
يکتعداد مردم از نا امنى ها در غور شاکى اند چغچران آژانس خبرى پژواک ، ٢٠سرطان
در حاليکه مسؤولين امنيتى ولايت غور ادعاى  دست آوردهاى زياد امنيتى را نموده و ميگويند که وضع امنيتى خوب است ،امايکتعداد مردم از بى امنيتى ها شکايت دارند. جنرال شاه جهان نورى قوماندان امنيه ولايت غور به تاريخ ٢٠ سرطان به آژانس خبرى پژواک گفت  که طى عمليات نيروهاى امنيتى در طول هفتۀ جارى ، حدود چهل ميل سلاح مختلف النوع در ولسوالى هاى تولک، ساغر و پسابند از نزد افراد غير مسؤول جمع آورى شده است . وى افزود که يک باشندۀ ولايت خوست بنام نيت با يک ميل کلاشنکوف در چغچران مرکز ولايت غور نيز دستگير گرديده است . جنرال شاه جهان اظهار داشت که در عمليات جداگانه سه تن با  ١٥٠ کيلو گرام ترياک در ولسوالى پسابند و شهر چغچران گرفتار شده اند. قوماندان امنيه ولايت غور، از بدست آمدن يک عراده موتر سراچه در چغچران نيز خبر داده و گفت که افراد مسلح، عبدالظاهر رانندۀ موتر را کشته و فرار نموده اند و پوليس در جستجوى آنهاست . در حاليکه وى با وصف اين وقايع ، اوضاع امنيتى را خوب توصيف مينمايد، اما يکعده مردم غور از نا امنى ها شکايت داشته و خواستار تامين امنيت مطمئن ميباشند. آنها موجوديت سلاح در نزد افراد غير مسؤول را باعث سرقتها و رهزنى ها ميدانند.
سميع الله يکتن از باشنده گان ولسوالى تولک به آژانس خبرى  پژواک گفت که  دولت   درمناطق دور دست  ولايت غور حاکميت نداشته و نمى تواند جلوسرقتها و نا امنى ها را بگيرد . وى مدعى شد که افراد مسلح در روز روشن اموال مسافرين را سرقت نموده و کسى نيست که جلو آنها را بگيرد.  اين درحاليست که  يک کاروان  عراده جات حامل بيش از شصت مسافر و مواد ارتزاقی ، پوشاکه وپول نقدکه از ولسوالی فارسی ولايت هرات وارد  ولسوالى تولک ولايت غور شده بود، به تاريخ ٩ جوزا ، توسط  افراد مسلح  ناشناس متوقف و تمام  اموال وپول نقد شان  به سرقت برده  شد. همچنان  به تاريخ ٤ جوزا  ولسوال و قاضى ولسوالى شهرک ولايت غور با دو پوليس در کمين افراد مسلح ناشناس کشته شدند که کرام الدين رضا زاده معاون ولايت، اين قتل ها را ناشى از اختلافات  گروهى و شخصى   خوانده بود .
والی ولایت غور از سفر لتوانیا عودت نمود.
 یکشنبه 9 جولای 2006 برابر با 19 سرطان 1385
والی ولایت غور که به دعوت سفیر لتوایا با نمایندگان پارلمان ولایت غور عازم کشور لتوانیا گردیده بودند دوروزقبل دوباره به کابل بر گشتند. درین سفر برخی موی سفیدان ونمایندگان ولایت غور در پارلمان چون قاضی عبدالقادر امامی ، مولوی دین محمد ،عظیمی ،قربان محمد ، رقیه نائل، داکتر نوش آفرین شهاب دولتی وسید محسن والی ولایت را همراهی میکردند. حدود سه صد تن ار نیروهای کشور لتوانیا تحت قوماندۀ قوت های بین المللی حافظ صلح وامنیت در چغچران مرکز ولایت غور مصروف خدمت اند.
پپروژه های همبستگی ملی در ولسوالی های تولک وساغر افتتاح شد.
  06-07-2006  برابر با 16 سرطان 1385
پروژه های همبستگی ملی وزارت انکشاف دهات در ولسوالی های تولک وساغر که توسط مؤسسۀ  CHAتطبق وعملی میگردد  توسط  کرام الدین رضا زاده  معاون ولایت غور وهیئت همراهش افتتاح گردید.
در مراسم افتتاح این پروژه ها که شامل تعمیر مکاتب ،إحداث سر بند های آبی، ومنابع تولید برق وحفر چاه های آب آشامیدنی میباشد علاوه از محترممحمد نادر رحیمی مسئول دفتر CHA رؤسائ ادارات مرکز ولایت غور هریک عید گل عازم رئیس معارف، عبدالعلی مستوفی، عبدالعزیز خارنوال، داکتر محمد قاسم رئیس صحت عامه ،محترم حیدر خان رئیس مخابرات، محمد امین سر پرست ریاست آبیاری وگل زمان نمایندۀ ریاست انکشاف دهات به شمول سید بهرام الدین ودگر وال عبدالله ولسوال وقوماندان امنیه ولسوالی تولک حاضر بودند.
رؤسائی معارف وصحت عامه از مکاتب ومراکز صحی ولسوالی تولک دیدار وکمبودات ونیاز مندی های هارا یاد داشت نمودند.رئیس صحت عامه از تلاش های داکتر عبدالمنان آزادمنش ومحمد نادر رحیمی نمایندۀ مؤسسۀ CHA بخاطر تلاش شان درمورد عرضۀ خدمات صحی به مردم تولک قدر دانی نموده کار ایشان را مثبت ارزیابی نمود.
هویت مقتول مسیر راه هرات غور مشخص گردید. 
چهار شنبه 15 سرطان 1385 برابر با 5 جولای 2006
طبق گذارش های واصله از ولسوالی شهرک ولایت غور هویت مقتول که یک روز قبل در مسیر راه هرات غور به قتل رسیده بود مشخص شده است.
منابع امنیتی از ولسوالی شهرک تأئید کردند که شخص مقتول را عبدالظاهر نام دارد واز باشندگان ولایت هرات است که توسط دوتن از اقوام هزاره ولایت بامیان به قتل رسیده است  عاملین قضیه موتر لند کروزر عبدالظاهر نام را از هرات طور در بست تا چغچران به کرایه گرفته بودند که در مسیر راه  به چنین عمل شنیع دست زده وموتر مقتول را به طرف هزاره جات بردند طبق راپور ها موتر شب گذشته چهارم جولائی از چغچران به طرف لعل وسر جنگل عبور نموده که تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارد.
انتقال مواد غذايى به سه ولايت دورافتاده آغازگرديد
 آژانس خبرى پژواک ، ١٢ سرطان
سازمان غذايى جهان (WFP) به تاريخ ١٢ سرطان انتقال ٤٤٠٠ متريک تُن مواد غذايى  را به تاريخ ١٢ سرطان از کابل  به  ولايات بدخشان ، غور و باميان  جهت مساعدت به نيازمندان آغاز نمود . عبادالله عبادى مسؤول نشرات سازمان غذايى جهان ، حين آغاز اين برنامه  درقصبۀ شهر کابل به خبرنگاران گفت  که مواد ياد شده شامل گندم ، برنج ،روغن ، نمک آيودين دارو نخود مى باشد .  به اساس معلومات وى ،اين مواد از کمک سه ميليون دالرى کشور جاپان که يک ماه قبل به سازمان غذايى جهان نموده ، تهيه گرديده است . 
یک نفر در مسیر راه غور هرات به قتل رسید.
 سه شنبه 4 جولای 2006 برابر با 14 سرطان 1385
طبق راپور های واصله از ولسوالی شهرک ولایت غور جسد یک تن که هویتش تا هنوز معلوم نشده در مسیر شاه راه غور هرات یافت گردیده است.منابع ام��یتی در ولسوالی شهرک افزودند . مقتول به ضرب چاق�� توسط افراد نا معلوم به قتل رسیده که جسدش در منطقۀ اسکیچک ولسوالی ��هرک در کنار سرک انداخته شده.جسد مقتول توسط نیروهای امنیتی به مرکز ولسوالی شهرک انتقال داده شده عملیات تجسسی جهت رد یابی عاملین قضیه ادامه دارد. بعد از قتل ولسوال وقاضی محکمۀ شهرک این دومین قتل است که طی یکماه در مربوطات ولسوالی شهرک رخداده است.
معاون ولایت غور از ولسوالی های این ولایت دیدار به عمل آورد.
 سه شنبه 4 جولای 2006 برابر با 14 سرطان 1385
راپور های واصله از چغچران مرکز ولایت غور از سفر کرام الدین رضا زاده معاون والی غوربه ولسوالی های این ولایت حکایت دارد.درپی شکایت مردم از ضعف اداره در ولسوالی ها معاون ولایت با هیئت همراهی اش امروز وارد ولسوالی های دولینه ،شهرک، تولک وساغر شد او ضمن این سفرمشکلات مردم را از نزدیک مشاهده نموده واز نحوۀ پیشرفت پروژه های همبستگی ملی نظارت مینماید تا بعدا این مشکلات را با مقامات ذیربط  مرکز در میان بگذارد. یکتعداد از رؤسائی ادارات معاون ولایت را درین سفر همراهی مینماید این در حالیست که والی ولایت شاه عبداأحد افضلی طی یک سفر دوستانه به کشور لتوانیا به سر می برد وشایعۀ تبدیلی آن بر سر زبانها است.
مرگ ومير مادران و اطفال در بادغيس بيشتر عوامل سنتى دارد
 آژانس خبر ىپژواک ، ١١سرطان
ممانعت خانواده ها به علت سنت ها وعنعنات محلی ،از مراجعه زنان حامله به مراکز صحی و کمبود امکانات طبى وانتقالاتی درولایت بادغیس، ماهانه باعث تلف شدن چهار تا شش تن از طفل و مادر میشود.
داکتر میراجان تایمنی ريیس صحت عامه ولایت بادغیس به آژانس خبرى پژواک  گفت بر اساس برآورد های انجام شده، سالانه اضافه از سه هزارولادت دراین ولایت صورت میگیرد که از این تعداد ، صرف چهل درصد آن بخاطروضع حمل به مراکز صحی ویا قابله های آموزش دیده مراجعه میکنند. وی میزان مرگ ومیرناشی ازولادتها را دراین ولایت ، سالانه حدود (٥٠) تن خوانده واظهار داشت : ((  بیش از پنجاه درصد زنان حامله ، عمدتا به دلیل  عنعنات محلی ،کمبود امکانات صحی وانتقالاتی به مراکز صحی مراجعه نمیکنند.))  داکتر تايمنى افزود که درسه ماه اخیر،حدود يکصد وشصت زن  مطابق به اصول صحی درمراکز صحی ویا توسط قابله های آموزش دیده، وضع حمل نموده وبیشتر ازاین تعداد به دلیل شرایط ذکر شده نتوانسته به داکتران ویا قابله ها مراجعه کنند . اما رييس صحت ولايت بادغيس بطور مشخص ، از تلفات مادران ویا اطفال هنگام ولادت جزئیات ارایه نکرد. يکى ازعلل عمدۀ مرگ و مير مادران ، استفاده از دايه هاى محلى که غير مسلکى بوده و مطابق عنعنات  محلى ، زنان را حمل ميدهند ، ميباشد.  بى بى هاجره يکتن از زنان ولسوالى غورماچ ولايت بادغيس ميگويد  که سه ماه قبل ،خواهرش که اولین طفلش را به دنیا می آ ورد در اثر ولادت در خانه به دست دایه محلی، فوت کرد! اين خانم مى افزايد : (( من حالا قبل از ولادتم به شهر آمده ام تا نوزاد يا خودم از بين نروم.)).  مشکل مرگ و مير طفل و مادر در ولايت بادغيس در حالى انعکاس يافته  که   قرارمعلومات دوکتورسيد محمد امين فاطمى وزير صحت کشور،  هر روز  درهر بيست دقيقه ، يک  مادردرهنگام ولادت ودوران حامله گى   و روزانه حدود ٧٠٠ طفل ازاثرامراض قابل وقايه  در افغانستان   مى ميرند. دوکتور فاطمى ، کمبودکارمندان صحى اناث  و دايه هاى مسلکى ،فقر،بيسوادى  وعدم آگاهى زنان در مورد صحت را دليل   بلند بودن ميزان  مرگ وميرمادران درکشور ميداند.
سرک چغچران آهنگران بطور اساسی تر میم میشود. 
دوشنبه 3 جولای 2006 برابر با 13 سرطان 1385
طبق راپور های واصله داو طلبی بخاطر ترمیم اساسی سرک چغچران تا آهنگران صورت گرفت این سرک که پانزده کیلومتر طول دارد توسط شرکت ساختمانی غفوری برندۀ داو طلبی طور اساسی ترمیم وجغل اندازی میشود وبه همین ترتیت تمام سرک های داخل شهر چغچران به طول دوکیلومتر ترمیم میگردد که ترمیم پل نیز جزء قرار داد میباشد.
دستگاه های تلیفون دیجیتال در سه ولسوالی دیگر ولایت غور نصب گردید. 
 دوشنبه 3 جولای 2006 برابر با 13 سرطان 1385
طبق راپور های واصله دستگاهای تلیفون دیجیتال در ولسوالی های تولک ، پسابند وساغر نصب ومونتاژ گردید. این دستگاه های که دارای 25 لین تلیفون میباشد توسط جنریتور های مدرن 24 ساعته فعال بوده ونرخ شان معادل تلیفونهای 070 و0799 کابل است.
نمبر تلیفون ولسوال تولک    0093422813615
نمبر تلیفون عمومی دستگاه 0093422813311
نمبر تلیفون ولسوال ساغر 0093 422816316
نمبر عمومی دستگاه        0093422813311   
نمبر تلیفون ولسوال پسابند  0093422811815
نمبر عمومی دستگاه          0093 422811811
والی ولایت غور از کشور لتوانیا دیدار نمود. شنبه اول جولای 2006 برابر با 11 سرطان 1385
شاه عبدالأحد افضلی والی ولایت غور هفته گذشته به دعوت قوماندان تیم پی آر تی مؤظف در ولایت غور که از کشور لتوانیا است عازم آن کشور شذ. حدود 300 نفر از نظامیان کشور لتوانیا تحت فرماندهی قوائی إئتلاف در چغچران مرکز ولایت غور مصروف ایفائی وظیفه میباشند.لتوانیا از غریب ترین کشورهای عضو ناتو میباشد که باز سازی غریب ترین ولایت {غور}را در افغانستان به عهده گرفته است.طبق راپور های واصله این تیم هیچنوع امکانات را جهت باز سازی ولایتی به دسترس ندارد.اولین خدمت شان دعوت والی ولایت غور به آن کشور میباشد{.از دوست هر چه آید نیکوست.}