آرشیف

2019-10-6

جام غور

والی غور: ۳۰۲ نمره رهایشی برای معلمین توزیع میگردد

غلام ناصر خاضع، والی غور در محفل گرامیداشت از روز معلم در شهر فیروزکوه، از توزیع ۳۰۲ نمره رهایشی برای آموزگاران این ولایت در آینده نزدیک خبر داد.
والی غور گفت، این شمار از نمره های رهایشی برای آموزگاران نیازمند و بدون سرپناه توزیع خواهد شد.

شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۸ برابر است با ۵ اکتوبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور