آرشیف

2019-10-13

جام غور

والی غور: شیخ عمر، عامل کشتار شاهراه غور-هرات بازداشت شد

غلام ناصر خاضع، والی غور می گوید که فقیر احمد مشهور به شیخ عمر، عامل اصلی کشتارهای شاهراه غور- هرات از سوی منسوبین امنیت ملی هرات با یک همکارش، بازداشت گردید.
آقای خاضع گفت، شیخ عمر که در چندین رویداد قتل های دسته جمعی شهروندان، بویژه قتل مسافرین هزاره متهم است روز گذشته به همکاری ریاست امنیت ملی غور از سوی منسوبین امنیت ملی هرات دستگیر شد.
والی غور بازداشت این عضو گروه طالبان را یک دست آورد بزرگ برای نیروهای امنیتی خواند.

شنبه ۲۰ میزان ۱۳۹۸ برابر است با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور