آرشیف

2016-10-5

جام غور

والی غور برای دومین بار در پاک کاری شهر فیروزکوه سهم گرفت

غلام ناصر خاضع والی غور در زمان ماموریتش در ولایت غور دوبار در پاک کاری شهر فیروزکوه سهم گرفت و مردم را به داشتن شهر پاک و عاری از کثافات تشویق نمود.

آقای خاضع در حالی که ده ها تن از روسای ادارات دولتی، مردم عام و کارمندان شهرداری فیروزکوه حضور داشتند گفت: " محیط زیست آلوده هزار مشکل صحی را به بار می آورد، بخصوص برای اطفال، که مردان آینده کشور اند".

والی غور برای نخستین بار با گذشت یک ماه از ماموریتش در آن ولایت در یک حشر عمومی پاک کاری شهر فیروزکوه اشتراک نموده بود.
 

والی غور برای دومین بار در پاک کاری شهر فیروزکوه سهم گرفت