آرشیف

2019-10-27

جام غور

والی غور: افراد داخل نظام در انتقال رازهای حکومت به طالبان و رهایی سران این گروه؛ دست دارند

غلام ناصر خاضع، والی غور در نشست پاسخ دهی ادارات دولتی به مردم که در شورای ولایتی برگزار شده بود از انتقال رازهای محرم این اداره توسط کارکنانش به طالبان سخن گفت.
آقای خاضع گفت، بیشترین عملیات های نظامی که علیه طالبان پلان میشود، قبل از تطبیق آن این گروه اطلاع می یابد و منطقه را ترک و یا هم در برابر نیروهای امنیتی کمین افراز می کنند.
والی غور مهمترین عامل افزایش تحرکات طالبان را دست داشتن برخی مقام های این اداره را با طالبان عنوان می کند.

آقای خاضع همچنان گفت، هرازگاهی افراد سرشناس طالبان توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشوند، دستهای بسیاری برای رهایی آنان کار میکنند، حتی افراد و اشخاص که جایگاه مهم دولتی دارند نیز در رهایی سرگروپ های این گروه به دروازه ولایت، امنیت ملی و قوماندانی امنیه می دوند.
با آنکه والی غور مشخص از هیچ مقام دولتی و متنفذ قومی در "انتقال رازهای حکومت به طالبان" و "واسطه جهت رهایی طالبان" نام نبرد، اما منتقدین وی می گویند که در بیشتر جلسات نظامی بدون والی و اعضای شورای نظامی که متشکل از ارگانهای پولیس و اردو هستند، افراد ملکی شرکت ندارند و اعضای این شورا رازهای محرم حکومت را فاش می کنند.

یک شنبه ۵ عقرب ۱۳۹۸ برابر است ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور