آرشیف

2018-9-6

جام غور

والی غور از اعتراض دوباره باشنده‌گان این ولایت حمایت کرد.

غلام ناصرخاضع، والی غور بعداز ظهر امروز پنجشنه به خیمه تحصن باشنده‌گان واعضایی حرکت راه وروشنی حضور یافت وخواسته‌های آنان را برحق دانست.
 
آقای خاضع، ضمن حمایت از اعتراض دوباره مردم  گفت که وی بزودی همراه با شماری از اعضایی این حرکت بخاطر تعقق تفاهم نامه که پیش ازاین صورت گرفته بود، به کابل سفر می کند.
 
اعضایی حرکت راه و روشنی نیز بر عملی شدن خواسته‌های شان ازسوی حکومت مرکزی تاکید کردند.
 
نثاراحمدکوهین، یکی از سخنگویان و از اعضایی حرکت راه و روشنی می‌گوید که آنان تازمانی به اعتراضات وتحصن شان ادامه می‌دهند که به خواسته‌های شان برسند.
 
در اعلامیه که از سوی این حرکت منتشرشده آمده است، درصورت‌که حکومت مرکزی به خواست‌های شان بی توجه‌ای کند آنان دروازه مقام ولایت را مسدود ودست به نافرمانی های مدنی می‌زنند.
 
پنجشنبه ۱۵ سنبله ۱۳۹۷ برابر است با ۶ سبتامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور