آرشیف

2009-6-11

جام غور

هیئت اخذ امتحان کانکور وارد چغچران مرکز ولایت غور گردید

هیئت اخذ امتحان کانکور وارد چغچران مر کز ولایت غورگردید

پنجشبنه 7 عقرب 1388 برابر با 29 اکتوبر 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله از غور هیئت ده نفری متشکل از استادان پوهنتون کابل جهت اخذ امتحان کانکور از فارغین صنف دوازدهم لیسه های ولایت غور روز گذشته به چغچران رسیدند.گزارش می افزاید که امروز پنجشنبه سیستم بر گزاری امتحان  وچگونگی سوال ها وجواب ها برای داوطلبان از طرف هیئت مؤظف رهنمائی گردید و یکی از شاهدان عینی گفت هیئت امسال بر نحوۀ اخذ امتحان سال گذشته انتقاد نموده به بهانه جلوگیری از نقل وتقلب در امتحان از مشکل تراشی های خود در سال جاری یاد آوری نمودند که عاقبتش بخیر باد.هر چند هیئت مائل بود روز جمعه روز اخذ امتحان باشد اما نسبت نرسیدن برخی از مستحقین تاریخ اخذ امتحان بروز شنبه سی ویکم اکتوبر موکول شد.

 

قتل یک مرد توسط خانمش در ولسوالی تیوره

پنجشبنه 7 عقرب 1388 برابر با 29 اکتوبر 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از منطقه دوروز قبل یک مرد بنام محمد اکبر توسط خانمش در قریه زرد بید ولسوالی تیوره به قتل رسید.گزارشهای ابتدائی حکایت ازین دارد که در مرگ مقتول که به شکل فجیع کشته وبرخی أعضای بدنش پارچه پارچه شده بود افراد دیگر نیز دست داشته اند.اما پولیس تا حال به ارتباط این قضیه تنها قاتل اصلی یعنی خانم را دستگیر وزندانی نموده وتحقیق بخاطر رد یابی ودستگیری همکاران ومتهمین دیگر ادامه دارد.حوادث با این کیفیت در غور خیلی کم اتفاق افتاده است.

 

ادویه موسسه سی اچ ا تاراج شد

یکشنبه 3 عقرب 1388 برابر با 25 اکتوبر 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله صبح امروز افراد مسلح نا معلوم وسائل نقلیه حامل ادویه مربوط به مؤسسه سی اچ آ را در منطقه چهار دیوالی نورک ولسوالی پسابند مورد چپاول قرار دادند وهمه وسائل وامکانات صحی را با خود بردند واین ادویه زمستانی بخاطر اکمال مراکز صحی ولسوالی تیوره انتقال داده میشد که چور شد.موسسه سی اچ ا مسئولیت تکمیل واکمال کلینک های ولسوالی های غور را دارد.

 

مردم از دزدان مسیر راه ها شکایت دارند.

جمعه اول عقرب 1388 برابر با 23 اکتوبر 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله از غور طی هفته که گذشت راه های مواصلاتی بین چغچران وولسوالی های آن ولایت  آماج حرکات دهشت افگانه دزدان حرفوی بوده است.چنانچه دزدان ورهز نان در مناطق بر خول بین شهر ک ودولینه وهم منلطق گرماب بین دولینه وپسابند ومنا طق غلمین در مسیر راه ولسوالی چار سده راه مسافرین را گرفته وتا هنوز هشت عراده موتر سایکل ومبالغ پول نقد را به سر قت برده اند. هر چند اوضاع امنیتی از چند ماه به این سو نسبتا آرام گزارش شده است اما دزدی ورهزنی من حیث حربه مهلک مردم را به هراس انداخته است.نیرو های امنیتی هم تا هنوز قادر به کشف ودستگیری افراد مظنون نشده اند. این چندین باریست که در مربوطات ولسوالی دولینه مسافرین چور شده اندویا اینکه موتر های حامل مواد ار تزاقی ولو زستیکی به آتش کشیده است.

 

مسابقات دوش و بايسکل رانى در ولایت غور داير شد

آژانس خبرى پژواک

سه شنبه 28 میزان 1388 برابر با 21 اکتوبر 2009

امروز يکصد جوان درمسابقات بايسکل رانى و دوش درولايت غور شرکت کردند.مسوولين آمريت ورزشى غور ميگويند که ورزشکاران ، فاصله ١٢ کیلومتر را از قریه پوزلیچ تا مرکز چغچران طى نمودند.عبد السلام صمیم سرپرست آمریت و رزشى غور به آژانس خبری پژواک گفت که وقت معين براى ورزشکاران مشخص نشده بود؛ هر ورزشکارى که زودتر به محل نشانى شده ميرسيد، امتياز کسب ميکرد. وى افزود که این اولین مسابقۀ دوش وبايسکل رانى در چوکات آمريت ورزشى در ده سال اخير بوده و هدف آن آماده گى ورزشکاران براى شرکت در مسابقات ملى است که قرار است در آينده درکابل داير شود.

درمسابقات بايسکل رانى پنجاه تن شرکت داشتند که  محمد جمعه مقام اول ،محمد نصیر دوم  و محمد جان مقام  سوم را به دست آورد. محمد جمعه گفت : (( ما از اشتراک خود درمسابقه که برای اولین بار برگزار شد، خیلی خوشحال هستیم وميخواهيم که ورزش رشد نمايد.)) اين بايسکل ران ميگويد که غور از جملۀ ولاياتى است که تا هنوز استدیوم وکلپ  ورزشی ندارد.  درمسابقات دوش نيز پنجاه تن شرکت داشتند که در آن  حفیظ الله مقام اول ، محمد دوم  و حبیب الله حايزمقام سوم شد.حفیظ الله اظهارداشت، ازاينکه او هرصبح  دوش میکند ،یک شخص صحتمند بوده  وهیچگاه مریض نشده  است.اين ورزشکار از تمام جوانان خواست که از طريق ورزش صحت خود را حفظ نمايند.  درپايان مسابقات براى ورزشکاران ممتاز، از يک الى سه هزار افغانى جايزۀ نقدى از سوى شرکت خصوصى خالد ظفر  داده شد.