آرشیف

2009-6-11

جام غور

هفتاد کیلو متر سرک باز سازی شد

هفتاد کیلو متر سرک باز سازی شد

سه شنبه 28 میزان 1388 برابر با 21 اکتوبر 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله از ولسوالی تیوره سرک بین ولسوالی تیوره وساغر از مسیر کتل غلشه وفراه رود بطول هفتاد کیلومتر باز سازی شد.کار تر میم این سرک از طر یق مؤسسه مدیرا با پرداخت مواد غذائی در برابر کار به سر پرستی انجنر رحیم الله ونظارت محمد رفیق علم رئیس انکشاف ملی تیوره طی سه روز گذشته با اشتراک صد نفر کارگر ادامه یافت تا هنوز مردم بوسله موتر سائکل از تیوره تا ساغر قطع مسافت میکنند وامروز بیستم اکتوبر برای اولین بار موتر از طریق این سرک به قریه اسفر مان رفت.اکثر اهالی ولایت غور نسبت نبود سرک تا هنوز موتر را ندیده اند از جمله قریه هائیکه در مسیر همین سرک قرار دارد.گزارشگ جام غور

 

 

خانقاه وگنبد های مدارس تاریخی چشت شریف باز سازی میشود

یکشنبه 26 میزان 1388 برابر با 18 اکتوبر 2009

جام غور

طبق گزارشات آژانس خبر رسانی باختر عبدالأ حد عباسی رئیس حفظ آبدات تاریخی ولایت هرات گفته است که کار روی باز سازی وتر میم خانقاه ها  ولسوالی چشت به هزینه دو ملیون افغانی از بودجه وزارت اطلاعات وفر هنگ ادامه دارد.

وی اظهار داشت که این خانقاه ها وگنبد های بزرگ تاریخی ای مدارس که دارای معماری فوق العاده  واستثنائی میباشد در عهد امپراطوری غوریان إعمار شده بود که متأسفاه هفتاد فیصد آن اصالت وحیثیت اصلی خودرا از دست داده است.این خانقاه مربوطه طریقه چشتیه است که که دران زمان توسط خواجه غریب نواز رهبری میشد وبعد از إعمار این بناء تاریخی پیروان بیشتر پیدا کرد. از نیشاپور تا هند امتداد یافت چنانچه خواجه معین الدین چشتی نیز از همه سلک وسلاله بوده است که در عهد غوریان جهت ترویج اسلام به هند گماشته شد وامروزارادتمندان زیاد دارد. طریقه چشتیه در جنب طریقه های نقشبندی وسهر وردی از پیروان زیاد بر خوردار است.

 

سید سرور مشهور به سرور جان آغا در ولایت فراه کشته شد

یکشنبه 26 میزان 1388 برابر با 18 اکتوبر 2009

جام غور

سرور جان یکی از قوماندان سابق جهادی مربوط سادات پر چمن فراه است که اوائل سالهای جهاد در مربوطات ولسوالی پر چمن وتیوره فعال بوده است وضمنا به مقامات ایرانی نیز تماس داشته است.او از سال 1359 خورشیدی به بعد در صف جبهات حرکت انقلاب مولوی نبی پیوست بیشترین سلاح ومهمات را بدست آورد.به بهانه های زیاد با مردم منطقه چه در فراه وچه در غور در جنگ وستیز بود که آهسته آهسته از منطقه اخراج شد وبا آمدن طالبان در صف طالبان بود وکوشش کرد پر چمن را به زور تصرف کند که به مخالفت مردم مواجه شد.ذکر سرور جان در تاریخ مختصر غور بعد از 1357 رفته است. او در بین ایران وطالبان رفت وآمد داشت که فعلا خبر قتلش در فراه برسانه ها سپرده شد..

 

 استاد گل احمد مدهوش به رحمت حق پیوست

 إنا لله وإنا ذلیه راجعون

پنجشنبه 23 میزان 1388 برابر با 15 اکتوبر 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله از چغچران مر کز ولایت غور، استاد گل احمد، مد هوش استاد سابقه دار ومدیر تدریسی لیسه سلطان علاء الدین غوری در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود شب گذشته در چغچران دیار فانی را وداع گفت.إنا لله وإنا إلیه راجعون.

مدهوش که بیش از سی سال در مربوطات معارف ولایت غور به سمت استاد ومدیر ایفای وظیفه نموده بود سال جاری به مریضی گر فتار وجهت معالجه به کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران منتقل وبعد از عملیات ومعالجه دوباره به غور بر گشت.اما متأسفانه این عملیات اثر چندان مثبت بر حال وی نداشته وتدریجا به مرگ ایشان انجامید.مدهوش از محبوبیت زیاد در بین أهل معارف بر خوردار بود چنانچه در اثر اصرار وپا فشاری متعلمین ومعلمین جنازۀ وی صبح امروز پنجشنبه در محوطۀ لیسه سلطان علآئ الدین غوری در چغچران دفن گردید.خدایش اجر بی پایان نصیب گرداند ووابستگان ودوستان را صبر واستقامت عنایت فر ماید. امین.

 

ضابط  خلیل از چنگ ربایندگان نجات یافت.

دوشنبه 20 میزان 1388 برابر با 12 اکتوبر 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله از ولسوالی تیوره ضابط خلیل فرزند میرزا ذبیح الله که فعلا بحیث همکار در شفاخانه ولسوالی تیوره کارمیکند چند روز قبل از منطقۀ خواجه محمد گنجان لادرک گردید هیچ اطلاع از وی در دست نبود.نیرو های کشفی امنیت ملی وقوماندانی امنیه ولسوالی های تیوره وپسابند راه های خروجی بسمت هلمند را کاملا تحت مراقبت جدی داشتند تا اینکه ساعت 12 شب گذشته  در مرز ولسوالی باغران ولایت هلمند با یک گروگ مسلح مواجه شدند ودر نتیجه در گیری چند ساعته توانستند ضابط خلیل را از چنگ ربایندگان نجات دهند.مردم از بیداری وفعالیت نیرو های امنیتی قدر دانی نموده این عمل شانرا مسئولیت شناسی کامل میدانند.هدف اختطاف چیان گر فتن پول از فامیل ضابط خلیل گزارش شده است.