آرشیف

2017-2-8

جام غور

هشدار لغو پروژه بند برق پوزه لیچ

انجینر فرید احمد آرین مسئول عمومی تیم انجینری پروژه بند برق پوزه لیچ مدعی است که مداخلات افراد زورمند در داخل نظام و دست های بیرونی باعث شده تا کار ساخت و ساز بند برق پوزه لیچ را به چالش بکشد و در نهایت باعث لغو این پروژه بزرگ حیاتی گردد.

آقای آرین در گفتگوی ویژه به بخش خبر وبسایت جام غور گفت، افراد زورمند داخل نظام و دست های بیرونی تلاش دارند تا با وارد کردن فشار بر کمپنی روس الکترو قرارداد را با شرکت افغان شاهین فسخ و با شرکت GRCC که از افراد زورمند است، عقد نمایند.

وی همچنان از نبود همکاری اداره محلی غور و شخص والی با شرکت افغان شاهین سخن می گوید و اداره محلی را متهم به جانب داری با شرکت جدید GRCC میکند.

آقای آرین گفت، مسوول شرکت GRCC با انجینران آن به حمایت نیروهای امنیت ملی غور خواستند به زور وارد کمپ شوند و شرکت افغان شاهین را خلاف قانون و مدارک معتبر از کار برکنار سازد، اما انجینران و گارد امنیتی این شرکت مقاومت کردند.

آقای آرین گفت، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب حدود یکماه قبل ضرب الاجل ۱۲ روزه ی اتمام کار تونل انحرافی بند برق را تعین کرد و وعده سپرد که در صورت اتمام کار تونل انحرافی در زمان معین آنرا افتتاح و شرکت متذکره کارش را ادامه خواهد داد و الی با این شرکت فسخ قرارداد میکند.

 وی گفت، شرکت در زمان معین کار تونل را تمام کرد، اما ۲۰ روز است که آنان منتظر تشریف آوری وزیر انرژی و آب به هدف افتتاح تونل هستند و وزیر خلاف آنچه گفته بود عمل میکند.

انجینر فرید احمد آرین می گوید که آنان اسناد و مدارک را به لوی څارنوالی ارایه کردند که بر اساس  آن مسوولان کمپنی روس الکترو به عنوان فریب کار در لوی څارنوالی شناخته شده و همچنان پاسپورت های روسا و مسوولان این کمپنی نیز در قید لوی څارنوالی قرار دارد.

آقای آرین در جواب این پاسخ که چرا کمپنی روس الکترو با شرکت افغان شاهین خواهان فسخ قرارداد است، گفت: برآورد های قبلی این کمپنی غلط ثابت شد و احجام کار و مصارف از آنچه برآورد شده بود، به مراتب بیشتر شده و کمپنی روس الکترو میخواهد با فسخ قرارداد به دلیل حجم بیشتر کار و مصارف هنگفت مالی، پروژه را متوقف سازد.

وی گفت، برآوردهای قبلی کمپنی روس الکترو که در غیاب ساحه کار (بند برق پوزه لیچ) صورت گرفته بود با برآورد های که فعلا  در ساحه انجام شده، حجم کار و مصارف را دو برابر بلند برده است، در برآورد قبلی دیوار بند برق ۴۰ متر و تونل های انحرافی کوهی برآورد شده بود، اما برآورد های فعلی دیوار بند برق را بیشتر از ۸۰ متر و تونل های انحرافی را کانکریتی برآورد کرده است.

همچنان دیزاین پروژه که قرار بود در داخل کشور به هزینه ۱۱ میلیون افغانی انجام شود حالا کمپنی روس الکترو آنرا در روسیه به هزینه ۲۶ میلیون افغانی دیزاین میکند که این کار نیز ضربه کلان بر بودجه اختصاصی این بند دارد.

انجینر فرید احمد آرین می گوید که علاوه بر مداخلات درونی دست های بیرونی چون مداخله ایران در متوقف ساختن کار بند برق پوزه لیچ به جدی جریان دارد و این کشور حد اقل توانست تا روند ساخت و ساز بند برق را با چالش های فراوانی مواجه سازد.

 از سوی هم، غلام ناصر خاضع والی غور می گوید دو ماه قبل روابط شرکت سبکانترکت (شرکت افغان شاهین) با کمپنی روس الکترو (طرف اصلی قرارداد با دولت افغانستان) بر بنیاد نرخهای گزاف از جانب این شرکت، خراب شده و کمپنی یاد شده چند روز قبل مکتوب رسمی را مبنی بر فسخ قرارداد با این شرکت به مقام ولایت فرستاد، اما با آن هم اداره محلی کار شرکت افغان شاهین را متوقف نکرده و منتظر هدایت کتبی وزارت انرژی و آب است.

آقای خاضع گفته های مسوول تیم انجینری شرکت افغان شاهین  که مبنی به عدم همکاری اداره محلی و شخص والی و همچنان دست داشتن در فسخ قرارداد با شرکت یاد شده و حمایت از شرکت GRCC بود، رد کرد و گفت:" من اصلا مسوول و شرکت GRCC را نمیشناسم، فقط اطلاعی که دارم این شرکت جدید از مردم هرات است، اما برایش اجازه کار ندادیم تا زمانیکه مکتوب رسمی از وزارت نیاورده باشد شرکت قبلی به کارهایش ادامه خواهد داد".

والی گفت:"هرگاه شرکت GRCC مکتوب رسمی از وزارت مربوطه عنوانی این اداره بیاورد آن وقت به کشیدن شرکت قبلی و جاگزین کردن شرکت جدید اقدام خواهیم کرد".

والی غور می گوید که وی از اقدام نیروهای امنیت ملی به حمایت از شرکت GRCC علیه شرکت افغان شاهین اطلاعی ندارد.

بندبرق پوزه ليچ، در شرق شهر فيروزکوه، مرکز غور، قرار دارد وبالاى درياى هريرود ساخته ميشود.

اين بند، به هزينه مجموعی (١٥٤٠٠٠٠٠) دالر از بودجۀ دولت در ظرف پنج سال اعمارميشود و درهرسال، سه ميليون دالر براى آن اختصاص داده شده وظرفيت توليد چهارونيم ميگاوات برق را دارد.
 

چهارشنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۵ برابر است با ۸ فبروری ۲۰۱۷

نویدالله پژواک

وبسایت جام غور