آرشیف

2016-6-12

جام غور

هشدار باشندگان غور از قطع همکاری با دولت

شماری از شهروندان غور، به نسبت انکشاف غیر متوازن تظاهرات نموده و هشدار میدهند که در صورت که به خواسته های برحق شان توجه لازم نشود، با حکومت قطع همکاری خواهند کرد.
صد ها تن از باشندگان غور اعم از اعضای شورای ولایتی، علما و نهاد های مدنی آن ولایت روز یکشنبه (23 جوزا 95) طی یک راهپیمایی ضمن حمایت از گشایش بند دوستی افغان-هند (سلما) بر انتقال برق از این بند به ولسوالی های شهرک و تولک و همچنان سرعت در کار اعمار بند برق پوزه لیچ تاکید کردند.
معترضان شعار های "ماخواهان انکشاف متوازن هستیم" و حکومت با ما مانند شهروندان دومی برخورد نکند" را سر میدادند.
نبی ساقی فعال جامعه مدنی و یکتن از معترضان می گوید که یکی از اهداف راهپیمایی امروزی آنان حمایت از تطبیق پروژه بند سلما و همچنان توزیع برق از این بند به ولسوالی های شهرک و تولک آن ولایت است.
وی گفت، هدف دیگر این راهپیمایی سرعت بخشیدن کار اعمار بند برق پوزه لیچ است که اخیراً گزارش های از کندی کار این بند منتشر گردیده است.
معترضان هشدار دادند که اگر به خواسته های باشندگان این ولایت توجه صورت نگیرد، راهپیمایی و اعتراضات گسترده مدنی شان را ادامه خواهند داد.
 
یکشنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۵ برابر است با ۱۲ جون ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور